21:1

ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם

, :

x.

(, ) , h ואלה: , , , . (; ), h המשפטים: , , , , , , . (), אשר: , , . (; ; ), תשים: , , , . (; ; ; , ) , h לפניהם: , , , , , .

 

21:2

כי תקנה עבד עברי שש שנים יעבד ובשבעת יצא לחפשי חנם

-, , - .

x x.

(; ; , ), כי: , . (), h תקנה: , , , . -, עבד עברי: , , ; , , , . , שש: , . , שנים: , , , . , יעבד: , , , . (, ) (; ) , ובשבעת: , , , , , . , יצא: , , . , לחפשי: , , , , . (), חנם: , , .

 

21:3

אם-בגפו יבא בגפו יצא אם-בעל אשה הוא ויצאה אשתו עמו

, , , .

x .

(, ) ( ), - אם-בגפו: , - , , , . , יבא: , , . ( ), בגפו: , , , . , יצא: , , . (, ) , - אם-בעל: , - , , . (), h אשה: , , . (; ), h הוא: , , . (, ) , h ויצאה: , , , , . , אשתו: , , , . (, , ) , עמו: , , .

 

21:4

אם-אדניו יתן-לו אשה וילדה-לו בנים או בנות האשה וילדיה תהיה לאדניה והוא יצא בגפו

, , .

x x x .

(, ) (; ) , - אם-אדניו: , - , , , , . () , - יתן-לו: , , - , . (), h אשה: , , . (, ) , h- וילדה-לו: , , , , - , . (, ), בנים: , , , . , או: , . , בנות: , , , . (), hh האשה: , , , . (, ) 帻, h וילדיה: , , , , , . (), hh תהיה: , , , . (; ), h לאדניה: , , , , , . (, ) (; ), h והוא: , , , . , יצא: , , . ( ), בגפו: , , , .

 

21:5

ואם--אמר יאמר העבד אהבתי את-אדני את-אשתי ואת-בני לא אצא חפשי

: , , X, ,

x x x.

(, ) (, ) (, ; ; ), -- ואם--אמר יאמר: , , -- , , ; , , , . , h העבר: , , , . , h אהבתי: , , , , . () (; ) , - את-אדני: , - , , , . () , - את-אשתי: , - , , , . (, ) () (, ) , - בני: , , - , , . (), לא: , . , אצא: , , . (), חפשי: , , , .

 

21:6

והגישו אדניו אל-האלהים והגישו אל-הדלת או אל--המזוזה ורצע אדניו את--אזנו במרצע ועבדו לעלם

, , X , .

x x .

(, ) () , h והגישו: , , , , , . (; ) , אדניו: , , , , . (; ) , -hh אל-האלהים: , - , , , , , . (, ) () , h והגישו: , , , , , . (; ) , -h אל-הדלת: , - , , , . , או: , . (; ) (), --hh אל--המזוזה: , -- , , , , , . (, ) , ורצע: , , , . (; ) , אדניו: , , , , . () , -- את--אזנו: , -- , , , . , במרצע: , , , , . (, ) () , ועבדו: , , , , . (; ), לעלם: , , , .

 

- ? - , . . , , .

. .

, , . , . : ? . , . , , , . . , : , . .

 

21:7

וכי-ימכר איש את-בתו לאמה לא תצא כצאת העבדים

, , X .

x x.

(, ) (; ; , ) (; ), - וכי-ימכר: , , - , , , . - (; ), איש: , , . () , - את-בתו: , - , , . (), h לאמה: , , , . (), לא: , . , תצא: , , . (, ; , ; ) (), כצאת: , , , . (), h העבדים: , , , , , .

 

21:8

אם-רעה בעיני אדניה אשר-לא יעדה והפדה לעם נכרי לא-ימשל למכרה בבגדו-בה

, , ; , .

-x x-x x x-x -x.

(, ) (, ), -h אם-רעה: , - , , . , בעיני: , , , , . (; ) , h אדניה: , , , , . () (), - אשר-לא: , , - , . (), h יעדה: , , , . (, ) , hh והפדה: , , , , . , לעם: , , . (; ; ), נכרי: , , , . () ( ), - לא-ימשל: , - , , , . 帻, h למכרה: , , , , . , -h בבדגדו-בה: , , , , - , .

 

21:9

ואם-לבנו ייעדנה כמשפט הבנות יעשה-לה

, , .

x -x.

(, ) (, ) , - ואם-לבנו: , , - , , , . () 帻, h ייעדנה: , , , , , . (, ; , ; ) (; ), כמשפת: , , , , . , h הבנות: , , , , . (; ; ) , h-h יעשה-לה: , , , - , .

 

21:10

אם-אחרת יקח-לו שארה כסותה וענתה לא יגרע

, , .

x x -x -x -x .

(, ) , - אם-אחרת: , - , , , . () , - יקח-לו: , , - , . , h שארה: , , , . (, ; , ; ) , h כסותה: , , , , . (, ) ( , , ), h וענתה: , , , , . (), לא: , . (; ), יגרע: , , , .

 

21:11

ואם-שלש--אלה לא יעשה לה ויעאה חנם אין כסך

X X , , .

-x x .

(, ) (, ) , ---h ואם-שלש--אלה: , , - , , -- , , . (), לא: , . (; ; ), h יעשה: , , , . , h לה: , . (, ) , h ויצאה: , , , , . (), חנם: , , . (, ; , ), אין: , , . , כסף: , , .

 

21:12

מכה איש ומת מות יומת

, , .

.

(; ), h מכה: , , . (; , -), איש: , , . (, ) , ומת: , , . , מות: , , . , יומת: , , , .

 

21:13

ואשר לא צדה והאלהים אנה לידו ושמתי לך מקום אשר ינוס שמה

, , , , .

x .

(, ) (), ואשר: , , , . (), לא: , . ( ), h צדה: , , . (, ) , hh והאלהים: , , , , , , . (), h אנה: , , . , לידו: , , , . (, ) (; ) , ɻ ושמתי: , , , , . , לך: , . , מקום: , , , . (), אשר: , , . ( ; , ), ינוס: , , , . , h שמה: , , .

 

21:14

וכי-יזד איש על-רעהו להרגו בערמה מעם מזבחי תקחנו למות

, , .

x x x x x .

(, ) (; ; , ) (), - וכי-יזד: , , - , , . - (; ; ), איש: , , . (; ; ; ; ) () , -h על-רעהו: , - , , , . (), h להרגו: , , , , . (; ), h בערמה: , , , , . , מעם: , , . , ɻ מזבחי: , , , , . () , תקחנו: , , , , . , למות: , , , .

 

21:15

ומכה אביו ואמו מות יומת

, .

.

(, ) (; ), h ומכה: , , , . , אביו: , , , . (, ) , ואמו: , , , . , מות: , , . , יומת: , , , .

 

21:16

וגנב איש ומכרו ונמצא בידו מות יומת

X - X X X - .

x .

(, ) (), וגנב: , , , . - (; ; ), איש: , , . (, ) , ומכרו: , , , , . (, ) , ונמצא: , , , , . , בידו: , , , . , מות: , , . , יומת: , , , .

 

21:17

ומקלל אביו ואמו מות יומת

.

.

(, ) , ומקלל: , , , , . , אביו: , , , . (, ) , ואמו: , , , . , מות: , , . , יומת: , , , .

 

21:18

וכי--יריבן אנשים והכה-איש את--רעהו באבן או באגרף ולא ימות ונפל למשכב

, , , -

x x .

(, ) (; ; , ) , -- וכי--יריבן: , , -- , , , , . , אנשים: , , , , . (, ) (; ) - (; ; ), hh- והכה-איש: , , , - , , . () (, ) , --h את--רעהו: , -- , , , . , באבן: , , , . , או: , . , באגרף: , , , , . (, ) (), ולא: , , . , יומת: , , , . (, ) , ונפל למשכב: , , , ; , , , , .

 

 

21:19

אם--יקום והתהלך בחוץ על-משענתו ונקה המכה רק שבתו יתן ורפא ירפא

X , , .

xx x .

(, ) (; , ), --컠 אם--יקום: , -- , , , . (, ) (, ), hh והתהלך: , , , , , . (; ), בחוץ: , , , . () (; ) , - על-משענתו: , - , , , , , . (, ) (, ), h ונקה: , , , . (; ), hh המכה: , , , . (), רק: , . (), שבתו: , , , . (), יתן: , , . (, ) () ( ), ורפא ירפא: , , , ; , , , .

 

21:20

וכי-יכה איש את-עבדו או את--אמתו בשבט ומת תחת ידו נקם ינקם

, , , , .

x x .

(, ) (; ; , ) (; ), -h וכי-יכה: , , - , , . - (; ; ), איש: , , . () () , - את-עבדו: , - , , , . , או: , . () () , -- את-אמתו: , -- , , , . , בשבט: , , , . (, ) , ומת: , , . , תחת: , , . , ידו: , , . (, ), נקם ינקם: , , ; , , , .

 

21:21

אך אם-יום או יומים יעמד לא יקם כי כספו הוא

, , - .

x x x.

(, ; , ), אך: , . (, ) , - אם-יום: , - , , . , או: , . , יומים: , , , , . (; ), יעמד: , , , . (), לא: , . () , יקם: , , . (; ; , ), כי: , . , כספו: , , , . (; ), h הוא: , , .

 

21:22

וכי--ינצו אנשום ונגפו אשה הרה ויצאו ילדיה ולא יהיה אסון ענוש יענש כאשר ישית עליו בעל האשה ונתן בפללים

, x , , , , : , , .

x x x x .

(, ) (; ; , ) , -- וכי--ינצו: , , -- , , , . , אנשים: , , , , . (, ) (), ונגפו: , , , , . , h אשה: , , . , hh הרה: , , . (, ) , ויצאו: , , , , . , h ילדיה: , , , , . (, ) (), ולא: , , . (), hh יהיה: , , , . , אסון: , , , . , ענוש יענש: , , , ; , , , . ( ), כאשר: , , , . (; ), ישית: , , , . (), עליו: , , , . (; , , ), בעל: , , . , hh האשה: , , , . (, ) (), ונתן: , , , . (; ), בפללים: , , , , , .

 

21:23

ואם-אסון יהיה ונתתה נפש תהת נפש

, ;

x x .

(, ) (, ) , - ואם-אסון: , , - , , , . (), hh יהיה: , , , . (, ) (), h ונתתה: , , , , . (; ), נפש: , , . (; , ; , ), תחת: , , . (; ), נפש: , , .

 

21:24

עין תחת עין שן תחת שן יד תחת יד רגל תחת רגל

, , , ,

x x x x .

(; , ; , , ), עין: , , . (; , ; , ), תחת: , , . (; , ; , , ), עין: , , . , שן: , . (; , ; , ), תחת: , , . , שן: , . (; ), יד: , . (; , ; , ), תחת: , , . (; ), יד: , . (; ; ; ), רגל: , , . (; , ; , ), תחת: , , . (; ; ; ), רגל: , , .

 

21:25

כויה תחת כויה פצע תחת פצע חבורה תחת חבורה

, , .

x x x x x.

, h כויה: , , , . (; , ; , ), תחת: , , . , h כויה: , , , . , פצע: , , . (; , ; , ), תחת: , , . , פצע: , , . (), h חבורה: , , , , . (; , ; , ), תחת: , , . (), h חבורה: , , , , .

 

21:26

וכי-יכה איש את--עין עבדו או--את--עין אמתו ושחתה לחפשי ישלחנו תחת עינו

, , , , .

x x-x x x x .

(, ) (; ; , ) (; ), -h וכי-יכה: , , - , , . - (; ; ), איש: , , . () (; , ; ), -- את--עין: , -- , , . () , עבדו: , , , . () (; , ; ), ---- או--את--עיו: , -- , -- , , . () , אמתו: , , , . (, ) () , h ושחתה: , , , , . , לחפשי: , , , , . (; ; ) , ישלחנו: , , , , , . (; , ; , ), תחת: , , . (; , ; ) , עינו: , , , .

 

21:27

ואם-שן עבדו או-שן אמתו יפיל לחפשי ישלחנו תחת שנו

, , , , .

x x x .

(, ) (, ) , - ואם-שן: , , - , . () , עבדו: , , , . , - או-שן: , - , . () , אמתו: , , , . , יפיל: , , , . , לחפשי: , , , , . (; ; ) , ישלחנו: , , , , , . (; , ; , ), תחת: , , . , שנו: , , .

 

21:28

וכי-יגח שור את-איש או את-אשה ומת סקול יסקל השור ולא יאכל את--בשרו ובעל השור נקי

, , ; X .

x x x x x .

(, ) (; ; , ) (), - וכי-יגח: , , - , , . (), שור: , , . () (; -; ), - את-איש: , - , , . , או: , . () , -h את-אשה: , - , , . (, ) , ומת: , , . , סקול יסקל: , , , ; , , , . (), h השור: , , , . (, ) (), ולא: , , . (; , , ), יאכל: , , , . () (; ; ) , -- את--בשרו: , -- , , , . (, ) (, ), ובעל: , , , . (), h השור: , , , . (), נקי: , , .

 

21:29

ואם שור נגח הוא מתמל שלשם והועד בבעליו ולא ישמרנו והמית איש או אשה השור יסקל וגם--בעליו יומת

, , X , , , , X .

x x x x .

(, ) (, ), ואם: , , . (), שור: , , . (, ), נגח: , , . (; ), h הוא: , , . , מתמל: , , , . , שלשם: , , , . (, ) ( ), h והועד: , , , , . (, ) , בבעליו: , , , , , . (, ) (), ולא: , , . () , ישרמנו: , , , , , . (, ) , h והמית: , , , , . (; -; ), איש: , , . , או: , . , h אשה: , , . (), h השור: , , , . , יסקל: , , , . (, ) (, ) (, ) , -- וגם--בעליו: , , -- , , , , . , יומת: , , , .

 

21:30

אם-כפר יושת עליו ונתן פדין נפשו ככל אשר--יושת עליו

, , .

x .

(, ) , - אם-כפר: , - , , . , יושת: , , , . (, ) , עליו: , , , . (, ) (), ונתן: , , , . (), פדין: , , , . (; , ) , נפשו: , , , . ( , ), ככל: , , . () , -- אשר--יושת: , , --, , , . (, ) , עליו: , , , .

 

21:31

או--בן יגח או--בת יגח כמשפט הזה יעשה לו

- - - .

x x x .

(), -- או--בן: , -- , . (, ), יגח: , , . , -- או--בת: , -- , . (, ), יגח: , , . (, ; , ) (; ), כמשפט: , , , , . , hh הזה: , , . (; ; ), h יעשה: , , , . , לו: , .

 

21:32

אם-עבד יגח השור או אמה כסף שלשים שקלים יתן לאדניו והשור יסקל

, X, .

x .

(, ) (), - אם-עבד: , - , , . (, ), יגח: , , . (), h השור: , , , . , או: , . (), h אמה: , , . , כסף: , , . , שלשים: , , , , . , שקלים: , , , , . (, ), יתן: , , . (, ) , לאדניו: , , , , , . (, ) (), h והשור: , , , , . , יסקל: , , , .

 

21:33

וכי-יפתח איש בור או כי-יכרה איש בר ולא יכסנו ונפל-שמה שור או חמור

,

x x x x x.

(, ) (; ; , ) (; ), - וכי-יפתח: , , - , , , . - (; ; ), איש: , , . (), בור: , , . , או: , . (; ; , ) (), -h כי-יכרה: , - , , , . - (; ; ), איש: , , . (), בר: , . (, ) (), ולא: , , . 帻, יכסנו: , , , , . (, ) () , -h ונפל-שמה: , , , - , , . (), שור: , , . , או: , . , חמור: , , , .

 

21:34

בעל הבור ישלם כסף ישיב לבעליו והמת יהיה-לו

, X X, .

x .

(, ), בעל: , , . (), h הבור: , , , . , ישלם: , , , . (), כסף: , , . , ישיב: , , , . (, ) , לבעליו: , , , , , . (, ) , h והמת: , , , . () , hh- יהיה-לו: , , , - , .

 

21:35

וכי-יגף שור-איש את-שור רעהו ומת ומכרו את--השור החי וחצו את-כספו וגם את-המת יחצון

- , , ; .

x x x xx x x x.

(, ) (; ; , ) (), - וכי-יגף: , , - , , . () - (; ; ), - שור-איש: , , - , , . () (), - את-שור: , -, , . (, ) , h רעהו: , , , . (, ) , ומת: , , . (, ) () , ומכרו: , , , , . () (), --h את--השור: , - - , , , . , h החי: , , . (, ) , וחצו: , , , . () () , - את-כספו: , - , , , . (, ) (, ), וגם: , , . () , -h את-המת: , - , , . , יחצון: , , , , .

 

21:36

או נודע כי שור נגח הוא מתמול שלשם ולא ישמרנו בעליו שלם ישלם שור תחת השור והמת יהיה-לו

, , , X , , .

x x x .

, או: , . , נודע: , , , . ( ; , ; ), כי: , . (), שור: , , . (, ), נגח: , , . (; ), h הוא: , , . , מתמול: , , , , . , שלשם: , , , . (, ) (), ולא: , , . () , ישמרנו: , , , , , . (, ) , בעליו: , , , , . , שלם ישלם: , , ; , , , . (), שור: , , . (; , ; , ), תחת: , , . (), h השור: , , , . (, ) , h והמת: , , , . () , hh- יהיה-לו: , , , - , .

 

21:37

כי יגנב-איש שור או--שה וטבחו או מכרו חמשה בקר ישלם תחת השור וארבע--צאן תחת השה

, X .

x x x x x x x.

(; ; , ), כי: , . - (; ; ), - יגנב-איש: , , , - , , . (), שור: , , . (), --h או--שה: , -- , . (, ) (, ) , וטבחו: , , , , . , או: , . () , מכרו: , , , . , h חמשה: , , , . , בקר: , , . , ישלם: , , , . (; , ; , ), תחת: , , . (), h השור: , , , . (, ) (), -- וארבע--צאן: , , , , -- , , . (; , ; , ), תחת: , , . (), hh השה: , , .

 

22:1

אם-במחתרת ימצא הגנב והכה ומת אין לו דמים

, , .

x x x .

(, ) () , - אם-במחתרת: , - , , , , , . (; ), ימצא: , , , . , h הגנב: , , , . (, ) ( ), hh והכה: , , , . (, ) , ומת: , , . (; , ; ), אין: , , . , לו: , . , דמים: , , , .

 

22:2

אם-זרחה השמש עליו דמים לו שלם ישלם אם--אין לו ונמכר בגנבתו

, . x, , , , .

x .

(, ) (; ), -h אם-זרחה: , - , , , . , h השמש: , , , . (, , ; ; , ; , -; ; ) , עליו: , , , . , דמים: , , , . , לו: , . , שלם ישלם: , , ; , , , . (, ) (; , ; ), -- אם--אין: , -- , , . , לו: , . (, ) () , ונמכר: , , , , . () , בגנבתו: , , , , , .

 

, . . , , . , , . , .

 

22:3

אם--המצא תמצא בידו הגנבה משור עד--חמור עד--שה חיים שנים ישלם

X - , - , .

x x x x .

(, ) (, ; ), --h אם--המצא תמצא: , -- , , , ; , , , . , בידו: , , , . (), hh הגנבה: , , , , . (; ; -; , ) (), משור: , , , . (, ) , -- עד--חמור: , -- , , , . (, ) (), --h עד--שה: , -- , . , חיים: , , , . , שנים: , , , . , ישלם: , , , .

 

22:4

כי יבער-איש שדה או-כרם ושלח את-בעירה ובער בשדה אחר מיטב שדהו ומיטב כרמו ישלם

, , .

x x x x .

(; ; , ), כי: , . () - (; ; ), - יבער-איש: , , , - , , . (), h שדה: , , . ( ; ), - או-כרם: , - , , . (, ) (; ), ושלח: , , , . () (), -h את-בעירה ובער: , - , , , , ; , , , . (), h בשדה: , , , . (), אחר: , , . (), מיטב: , , , . () , h שדהו: , , , . (, ) (), ומיטב: , , , , . ( ; ) , כרמו: , , , . , ישלם: , , , .

 

22:5

כי--תצא אש ומצאה קצים ונאכל גדיש או הקמה או השדה שלם ישלם המבער את-הבערה

, X x , , X , , , .

x x x x.

(; ; , ) , -- כי--תצא: , -- , , . , אש: , . (, ) , h ומצאה: , , , , . (), קצים: , , , . (, ) , ונאכל: , , , , . , גדיש: , , , . , או: , . ( ), hh הקמה: , , , . , או: , . (), hh השדה: , , , . , שלם ישלם: , , ; , , , . () () (, ), h -hh המבער את-הבערה: , , , , ; , - , , , , .

 

22:6

כי-יתן איש אל-רעהו כסף או-כלים לשמר וגנב מבית האיש אם-ימצא הגנב ישלם שנים

X, , , , .

x x x x .

(; ; , ) (), - כי-יתן: , - , , . - (; ; ), איש: , , . (; ) () , -h אל-רעהו: , - , , , . (), כסף: , , . , - או-כלים: , - , , , . (; , ), לשמר: , , , . (, ) (), וגנב: , , , . (, ) , מבית: , , , . - (; ; ), h האיש: , , , . (, ) (, ; ), - אם-ימצא: , - , , , . , h הגנב: , , , . , ישלם: , , , . , שנים: , , , .

 

22:7

אם-לא ימצא הגנב ונקרב בעל--הבית אל--האלהים אם-לא שלח ידו במלאכת רעהו

, X , .

x x x x x.

(, ) (), - אם-לא: , - , . (, ; ), ימצא: , , , . , h הגנב: , , , . (, ) ( ), ונקרב: , , , , . (, ) , --h בעל--הבית: , , -- , , , . (; ) , --hh אל--האלהים: , -- , , , , , . (, ) (), - אם-לא: , - , . (; ), שלח: , , . , ידו: , , . , במלאכת: , , , , , . () , h רעהו: , , , .

 

22:8

על--כל-דבר-פשע על--שור על--חמור על--שה על--שלמה על--כל--אבדה אשר יאמר כי--הוא זה עד האלהים יבא דבר-שניהם אשר ירשיען אלהים ישלם שנים לרעהו

, , , - , - : - , - X . , .

x x x x x.

(, , ; ; , ; , -; , ) ( ; , ) (, ; , ; ; -, -) (; ), ---- על--כל-דבר-פשע: , -- , - , , - , , . (, , ; ; , ; , -; , ) (), -- על--שור: , -- , , . (, , ; ; , ; , -; , ) , -- על--חמור: , -- , , , . (, , ; ; , ; , -; , ) (), --h על--שה: , -- , . (, , ; ; , ; , -; , ) (), --h על--שלמה: , -- , , , . (, , ; ; , ; , -; , ) ( ; , ) (; ), ----h על--כל--אבדה: , -- , -- , , , . (), אשר: , , . (), יאמר: , , , . ( ; , (; ) (; ), --h כי--הוא: , -- , , . , h זה: , . , עד: , . , hh האלהים: , , , , , . (, ), יבא: , , . (, ) , -h דבר-שניהם: , , - , , , , . , אשר: , , . , ירשיען: , , , , , . , h אלהים: , , , , . , ישלם: , , , . , שנים: , , , . () , h לרעהו: , , , , .

 

22:9

כי--יתן איש אל---רעהו חמור או---שור או---שה וכל---בהמה לשמר ומת או--נשבר או--נשבה אין ראה

, , - X, - , , X -

x x x x .

(; ; , ) (), -- כי--יתן: , -- , , . - (; ; ), איש: , , . (; ) () , ---h אל---רעהו: , --- , , , . , חמור: , , , . (), ---𻠠 או---שור: , --- , , . (), ---h או---שה: , --- , . (, ) ( ; , ) (), ---hh וכל---בהמה: , , --- , , , . (; , ), לשמר: , , , . (, ) , ומת: , , . ( ), -- או--נשבר: , -- , , , . ( ), --h או--נשבה: , -- , , , . (, ; , ), אין: , , . , h ראה: , , .

 

22:10

שבעת יהוה תהיה בין שניהם אם--לא שלח ידו במלאכת רעהו ולקח בעליו ולא ישלם

: X , ; X , .

x x x x x x .

(), שבעת: , , , . --- יהוה: , , , . (), hh תהיה: , , , . (), בין: , , . , h שניהם: , , , , . (, ) (), -- אם--לא: , -- , . (; ), שלח: , , . , ידו: , , . , במלאכת: , , , , , . () , h רעהו: , , , . (, ) (), ולקח: , , , . (, ) , בעליו: , , , , . (, ) (), ולא: , , . , ישלם: , , , .

 

22:11

ואם--גנב יגנב מעמו ישלם לבעליו

, x, X .

.

(, ) (, ) , -- ואם--גנב יגנב: , , -- , , ; , , , . , מעמו: , , , . , ישלם: , , , . (, ) , לבעליו: , , , , , .

 

22:12

אם-טרף יטרף יבאהו עד הטרפה לא ישלח

, : .

x x .

(, ) , -- אם-טרף יטרף: , - , , ; , , , . ( ), h עד יבאהו: , , , , ; , . , hh הטרפה: , , , , . (), לא: , . , ישלם: , , , .

 

22:13

וכי----ישאל איש מעם רעהו ונשבר או--מת בעליו אין-עמו שלם ישלם

, , X , , - ;

x x .

(, ) (; ; , ) (; ; ), ---- וכי----ישאל: , , ---- , , , . - (; ; ), איש: , , . , מעם: , , . () , h רעהו: , , , . (, ) ( ), ונשבר: , , , , . , -- או--מת: , -- , . (, ) , בעליו: , , , , .

(; ; , ) , - אין-עמו: , , - , , . , שלם ישלם: , , ; , , , .

22:14

אם--בעליו עמו לא ישלם אם--שכיר הוא בא בשכרו

X , , ; , - , .

x x x.

(, ) (, ) , -- אם--בעליו: , -- , , , , . , עמו: , , . (), לא: , . , ישלם: , , , . (, ) , -- אם--שכיר: , -- , , , . (; ), h הוא: , , . , בא: , . (), בשכרו: , , , , .

 

22:15

וכי--יפתה איש בתולה אשר לא--ארשה ושכב עמה מהר ימהרנה לו לאשה

, .

x x -x x x .

(, ) (; ; , ) (), --h וכי--יפתה: , , -- , , , . - (; ; ), איש: , , . (), h בתולה: , , , , . (), אשר: , , . () (; ), --h לא--ארשה: , -- , , , . (, ) , ושכב: , , , . , h עמה: , , . , h hh מהר ימהרנה: , , ; , , , , , . Ÿ, לו: , . , h לאשה: , , , .

 

22:16

אם--מאן ימאן אביה לתתה לו כסף ישקל כמהר הבתולת

, , .

x x x.

(, ) ( ), -- אם--מאן ימאן: , -- , , ; , , , . 帻, h אביה: , , , . (, ) 帻, h לתתה: , , , . , לו: , . , כסף: , , . (), ישקל: , , , . (; , , ; ) , h כמהר: , , , . (), h הבתולת: , , , , , .

 

22:17

מכשפה לא תחיה

X!

x x.

(), h מכשפה: , , , , (), לא: , . , h תחיה: , , , .

 

, . - . . - , - . . , . , .

, , . h , .

, , . .

 

22:18

כל--שכב עם-בהמה מות יומת

.

x x .

( ; , ) () (; , , ) (), -- -hh כל--שכב עם-בהמה: , -- , , ; , - , , , . , מות: , , . , יומת: , , , .

 

22:19

זבח לאלהים יחרם בלתי ליהוה לבדו

- .

x x .

, זבח: , , . , h לאלהים: , , , , , . (), יחרם: , , , . , בלתי: , , , . --- ליהוה: , , , , . (; , ), לבדו: , , , .

 

22:20

וגר לא---תונה ולא תלחצנו כי-גרים הייתם בארץ מצרים

, .

x x .

(, ) (), וגר: , , . () ( ), ---h לא---תונה: , --- , , , . (, ) (), ולא: , , . (; , , ) , תלחצנו: , , , , , . (; ; ; ) (), - כי-גרים: , - , , , . , h הייתם: , , , , . (, ), בארץ: , , , . , מצרים: , , , , .

 

22:21

כל-אלמנה ויתום לא תענון

, .

.

( ; , ) , -h כל-אלמנה: , - , , , , . (, ) , ויתום: , , , , . (), לא: , . (), תענון: , , , , .

 

22:22

אם----ענה תענה אתו כי אם---צעק יצעק אלי שמע אשמע צעקתו

- X , , .

.

(, ) ( ), ----h h אם----ענה תענה: , ---- , , ; , , , . - , אתו: , , . (; ; , ), כי: , . (, ) (), --- אם---צעק יצעק: , --- , , ; , , , . (; ) , ɻ אלי: , , . ߻, שמע אשמע: , , ; , , , . () , צעקתו: , , , , .

 

22:23

וחרה אפי והרגתי אתכם בהרב והיו נשיכם אלמנות ובניכם יתמים

, , , .

x x x x x x .

(, ) ߻, h ɻ וחרה אפי: , , , ; , , . (, ) , והרגתי: , , , , , . , אתכם: , , , . , h בהרב: , , , . (, ) (), h והיו: , , , . , נשיכם: , , , , . , אלמנות: , , , , , . (, ) (, ) , ובניכם: , , , , , . , יתמים: , , , , .

 

22:24

אם----כסף תלוה את---עמי את---העני עמך לא---תהיה לו כנשה לא----תשימון עליו נשך

, , , - .

x x x x.

(, ) (), ---- אם----כסף: , ---- , , . ( ), h תלוה: , , , . () , ---ɻ את---עמי: , --- , , . () (), ---h את---העני: , --- , , , . , עמך: , , . () (), ---hh לא---תהיה: , --- , , , . , לו: , . (, ; , ; ) , h כנשה: , , , . () (), ---- לא----תשימון: , ---- , , , , , . , עליו: , , , . ( ), נשך: , , .

 

22:25

אם---חבל תחבל שלמת רעך עד--בא השמש תשיבנו לו

, , X .

x x x x .

(, ) , --- אם---חבל תחבל: , --- , , ; , , , . (), שלמת: , , , . () , רעך: , , . (, ) , -- עד--בא: , -- , . , h השמש: , , , . (), תשיבנו: , , , , , . , לו: , .

 

22:26

כי הוא כסותה לבדה הוא שמלתו לערו במה ישכב והיה כי-יצעק אלי ושמעתי כי-חנון אני

, , ? , , .

x x -x x x .

(; ; ; ), כי: , . (; ), h הוא: , , . (, ; , ; ) , h כסותה: , , , , . (), h לבדה: , , , . (; ), h הוא: , , . () , שמלתו: , , , , . () , לערו: , , , . ? ( ?), h במה: , , . (; , ), ישכב: , , , . (, ) (), hh והיה: , , , . (; ; , ) (), - כי-יצעק: , - , , , . (; ) , ɻ אלי: , , . (, ) , ושמעתי: , , , , , . (; ; ; ) , - כי-חנון: , - , , , . ߻, אני: , , .

 

22:27

אלהים לא תקלל ונשיא בעמך לא תאר

.

x .

, h אלהים: , , , , . (), לא: , . , תקלל: , , , . (, ) (; ), ונשיא: , , , , . , בעמך: , , , . (), לא: , . , תאר: , , .

 

22:28

מלאתך ודמעך לא תאחר בכור בניך תתן--לי

, , ; X X .

x x x x x .

, מלאתך: , , , , . (, ) , , ודמעך: , , , , . (), לא: , . (), תאחר: , , , . (), בכור: , , , . , בניך: , , , . () , --ɻ תתן--לי: , , -- , .

 

22:29

כן-תעשה לשרך לצאנך שבעת ימים יהיה עם-אמו ביום השמיני תתנו-לי

, ; , .

x x x x .

() (; ; ), -h כן-תעשה: , - , , , . (; ) () , לשרך: , , , . (; ) , לצאנך: , , , , . , שבעת: , , , . , ימים: , , , . (), hh יהיה: , , , . (; , , ) , - עם-אמו: , - , , . () , ביום: , , , . , h השמיני: , , , , , . () , -ɻ תתנו-לי: , , , - , .

22:30

ואנשי-קדש תהיון לי ובשר בשדה טרפה לא תאכלו לכלב תשלכון אתו

, , , , - .

x x x .

(, ) , - ואנשי-קדש: , , , , - , , . (), h תהיון: , , , , . , ɻ לי: , . (, ) (; ), ובשר: , , , . , h בשדה: , , , . , h טרפה: , , , . (), לא: , . (), תאכלו: , , , , . () (), לכלב: , , , . , תשלכון: , , , , , . , אתו: , , .

 

23:1

לא תשא שמע שוא אל--תשת ידך עם-רשע להית עד חמס

X; , .

˸ x x x.

(), לא: , . , תשא: , , . , שמע: , , . (; ), שוא: , , . () , -- אל--תשת: , -- , , . , ידך: , , . (; , , ) (), - עם-רשע: , - , , . (), h להית: , , , . , עד חמס: , ; , , .

 

23:2

לא-תהיה אחרי-רבים לרעת ולא-תענה על-רב לנטת אחרי רבים להטת

, , .

˸ x x x x.

() (), -hh לא-תהיה: , - , , , . () (), - אחרי-רבים: , , , - , , , . (; , ), לרעת: , , , . (, ) () (; ; ), -h ולא-תענה: , , - , , , . (; , -; , ; ; , , ; ) , - על-רב: , - , . , לנטת: , , , . (), אחרי: , , , . (), רבים: , , , . , h להטת: , , , .

 

23:3

ודל לא תהדר בריבו

.

.

(, ) (; , ; , ), ודל: , , . (), לא: , . , h תהדר: , , , . , בריבו: , , , , .

 

23:4

כי תפגע שור איבך או חמרו תעה השב תשיבנו לו

, , x.

x x x .

(; ; , ), כי: , . (), תפגע: , , , . (), שור: , , . , איבך: , , , . , או: , . , חמרו: , , , . , h תעה: , , . () , h השב תשיבנו לו: , , ; , , , , , ; , .

 

23:5

כי-תראה חמור שנאך רבץ תחת משאו והדלת מעזב לו עזב תעזב עמו

, , ? : .

x x x x .

(; ; , ) , -h כי-תראה: , - , , , . , חמור: , , , . () , שנאך: , , , . (), רבץ: , , . (; , ), תחת: , , . (; , ; , ) , משאו: , , , . (, ) (; , ), h והדלת: , , , , . (; , -; , ) (), מעזב: , , , . , לו: , . (), עזב תעזב: , , ; , , , . (; , , ) , עמו: , , .

 

23:6

לא תטה משפט אבינך בריבו

.

˸ x .

(), לא: , . , h תטה משפת: , , ; , , , . (), אבינך: , , , , . , בריבו: , , , , .

 

23:7

מדבר-שקר תרחק ונקי וצדיק אל-תהרג כי לא-אצדיק רשע

, .

x x .

(; , -; , ) (, ) (), - מדבר-שקר: , , , - , , . (; ), תרחק: , , , . (, ) (), ונקי: , , , . (, ) (; ), וצדיק: , , , , . () (), -h אל-תהרג: , - , , , . (; ; ; ), כי: , . () ( ), - לא-אצדיק: , - , , , , . (), רשע: , , .

 

23:8

ושחד לא תקח כי השחד יעור פקחים ויסלף דברי צדיקים

, X X.

x x x x .

(, ) (), ושחד: , , , . (), לא: , . (), תקח: , , . (; ; ; ), כי: , . (), h השחד: , , , . , יעור: , , , . (, ), פקחים: , , , , . (, ) (), ויסלף: , , , , . (, ), דברי: , , , . (; ), צדיקים: , , , , , .

 

23:9

וגר לא תלחץ ואתם ידעתם את--נפש הגר כי--גרים הייתם בארץ מצרים

- , .

x x x .

(, ) (), וגר: , , . (), לא: , . (; , , ), תלחץ: , , , . (, ) , ואתם: , , , . , ידעתם: , , , , . () (; ; ), -- את--נפש: , -- , , . (), h הגר: , , . (; ; ; ) (), -- כי--גרים: , -- , , , . () , h הייתם: , , , , . (, ), בארץ: , , , . , מצרים: , , , , .

 

23:10

ושש שנים תזרע את-ארצך ואספת את--תבואתה

.

x -x.

(, ) , ושש: , , . , שנים: , , , . , תזרע: , , , . () , - את-ארצך: , - , , , . (, ) , ואספת: , , , , . () (; , , ) 帻, --h את--תבואתה: , -- , , , , , .

 

23:11

והשביעת תשמטנה ונטשתה ואכלו אביני עמך ויתרם תאכל חית השדה כן-תעשה לכרמך לזיתך

- , , , X ; .

x -x x x x x x xx x.

(, ) , h והשביעת: , , , , , , . () 帻, h תשמטנה: , , , , , . (, ) (; , ; ) 帻, h ונטשתה: , , , , , . (, ) (; ) , ואכלו: , , , , . (), אביני: , , , , . , עמך: , , . (, ) ( ), ויתרם: , , , , . (; ), תאכל: , , , . (), חית: , , . , hh השדה: , , , . () (; ; ), -hכן-תעשה : , - , , , . ( ) , לכרמך: , , , , . (; ) , לזיתך: , , , , .

 

23:12

ששת ימים תעשה מעשיך וביום השביעי תשבת למען ינוח שורך וחמרך וינפש בן--אמתך והגר

, ; X X .

x x x x xx x .

, ששת: , , . , ימים: , , , . (; ; ), h תעשה: , , , . (; , -; , ) , מעשיך: , , , , . (, ) , וביום: , , , , . , h השביעי: , , , , , . , תשבת: , , , . (, ; -), למען: , , , . (, ), ינוח: , , , . () , שורך: , , , . (, ) , וחמרך: , , , , . (, ) , וינפש: , , , , . (, ) , -- בן--אמתך: , -- , , , . (, ) (), h והגר: , , , .

 

23:13

ובכל אשר--אמרתי אליכם תשמרו ושם אלהים אחרים לא תזכירו לא ישמע על-פיך

, , X - X.

x x x x.

(, ) ( ; , ), ובכל: , , , . () ߻, -- אשר--אמרתי: , , -- , , , , . , h אליכם: , , , , . (; , ) , תשמרו: , , , , . , ושם: , , . , h אלהים: , , , , . (), אחרים: , , , , . (), לא: , . , תזכירו: , , , , , . (), לא: , . (), ישמע: , , , . , - על-פיך: , - , , .

 

23:14

שלש רגלים תחג לי בשנה

, .

x .

, שלש רגלים: , , ; , , , , . , תחג: , , . , לי: , . (; , ), h בשנה: , , , .

 

23:15

את-חג המצות תשמר שבעת ימים תאכל מצות כאשר צויתך למועד חדש האביב כי-בו יצאת ממצרים ולא--יראו פני ריקם

: , , , , - ; .

x x x x x x .

() , - את-חג: , - , . , h המצות: , , , , . (; , ), תשמר: , , , . , שבעת: , , , . , ימים: , , , . (; ), תאכל: , , , . , מצות: , , , . ( ), כאשר: , , , . () , צויתך: , , , , . ( ), למועד: , , , , . , חדש: , , . ( , ), h האביב: , , , , . (; ; ; ) , - כי-בו: , - , . () , יצאת: , , , . (-; ; ) , ממצרים: , , , , , . (, ) () , -- ולא--יראו: , , -- , , , . , פני: , , . ( ), ריקם: , , , .

 

23:16

וחג הקציר בכורי מעשיך אשר תזרע בשדה וחג האסף בצאת השנה באספך את-מעשיך מן-השדה

X , , , , .

x x x x x x x x x.

(, ) , וחג: , , . ( ; ), h הקציר: , , , , . , בכורי: , , , , . (; , -) (; ; ) , מעשיך: , , , , . (), אשר: , , . , תזרע: , , , . , h בשדה: , , , . (, ) , וחג: , , . (; ), h האסף: , , , . (), בצאת: , , , . , hh השנה: , , , . , באספך: , , , , . () (; , -) (; ; ) , - את-מעשיך: , - , , , , . (; ) (), -hh מן-השדה: , - , , , .

 

23:17

שלש פעמים בשנה יראה כל-זכורך אל-פני האדן יהוה

, .

xx x .

, שלש: , , . , פעמים: , , , , . , h בשנה: , , , . , h יראה: , , , . ( ; , ) , - כל-זכורך: , - , , , , . (; ) ( ; ; , ), - אל-פני: , - , , . , h האדן: , , , . --- יהוה: , , , .

 

23:18

לא-תזבח על-חמץ דם-זבחי ולא-ילין חלב-חגי עד-בקר

, .

˸ x x x x x .

() (), - לא-תזבח: , - , , , . (, ) , - על-חמץ: , - , , . () , - דם-זבחי: , - , , , . (, ) () , - ולא-ילין: , , - , , , . , - חלב-חגי: , , - , , . , - עד-בקר: , - , , .

 

23:19

ראשית בכורי אדמתך תביא בית יהוה אלהיך לא--תבשל גדי בחלב אמו

X , . .

x xx x .

-, ראשית: , , , , . , בכורי: , , , , . , אדמתך: , , , , . , תביא: , , , . , בית: , , . --- יהוה: , , , . , h אלהיך: , , , , . () (; ), -- לא--תבשל: , -- , , , . , גדי: , , . , בחלב: , , , . , אמו: , , .

. , , , . . . . . , , , . , .

 

23:20

הנה אנכי שלח מלאך לפניך לשמרך בדרך ולהביאך אל--המקום אשר הכנתי

- , X , .

x x x x x x xx x xx.

, hh הנה: , , . ߻, אנכי: , , , . (; ; ), שלח: , , . , מלאך: , , , . (; ) , לפניך: , , , , . (; , ) , לשמרך: , , , , . (; ; , ), בדרך: , , , . (, ) , h ולהביאך: , , , , , , . (; ) , --h אל--המקום: , -- , , , , . (), אשר: , , . ߻, hɻ הכנתי: , , , , .

 

23:21

השמר מפניו ושמע בקלו אל-תמר בו כי לא ישא לפשעכם כי שמי בקרבו

, , X , .

x .

, h השמר: , , , . (; , -; , ) ( ; ; , ; ; ) , מפניו: , , , , . (, ) (; ; ), ושמע: , , , . , בקלו: , , , . () (), - אל-תמר: , - , , . , בו: , . (; ; ; ), כי: , . (), לא: , . , ישא: , , . (; ) , לפשעכם: , , , , , . (; ; ; ), כי: , . , שמי: , , . (; , ) ( ; ) , בקרבו: , , , , .

 

23:22

כי אם-שמוע תשמע בקלו ועשית כל אשר אדבר ואיבתי את-איביך וצרתי את-צרריך

, , X X.

x x.

(; ; ; ), כי: , . (, ) (; ) (; ), - אם-שמוע תשמע: , - , , , ; , , , . , בקלו: , , , . (, ) (; ; ), ועשית: , , , , . ( ; , ), כל: , . (), אשר: , , . (), אדבר: , , , . (, ) () ߻, ɻ ואיבתי: , , , , , . () , - את-איביך: , - , , , , . (, ) ߻, ɻ וצרתי: , , , , . () ( ; ) , - את-צרריך: , - , , , , .

 

23:23

כי--ילך מלאכי לפניך והביאך אל-האמרי והחתי והפרזי והכנעני החוי והיבוסי והכחדתיו

, X, , , X X,

x x x x x x x x xx.

(, ; , ) ( ), --廠 כי--ילך: , -- , , . , ɻ מלאכי: , , , , . (; ) , לפניך: , , , , . (, ) , h והביאך: , , , , , . (; ) , -h אל-האמרי: , - , , , , . (, ) , h והחתי: , , , , . (, ) , h והפרזי: , , , , , . (, ) , h והכנעני: , , , , , , . , h החוי: , , , . (, ) , h והיבוסי: , , , , , , . (, ) (; ) , והכחדתיו: , , , , , , , .

 

23:24

לא--תשתחוה לאלהיהם ולא תעבדם ולא תעשה כמעשיהם כי הרס תהרסם ושבר תשבר מצבתיהם

X, , X, , X , , x .

˸ x xx x x x.

() , --h לא--תשתחוה: , -- , , , , , . , hh לאלהיהם: , , , , , , . (, ) (), ולא: , , . , תעבדם: , , , , . (, ) (), ולא: , , . (; ; ), h תעשה: , , , . (; , ; ) (; , -; , ) (; ; ; ) , h כמעשיהם: , , , , , , . (, ; , ), כי: , . , h h הרס תהרסם: , , ; , , , , . (, ) (), ושבר תשבר: , , , ; , , , . , h מצבתיהם: , , , , , , .

 

23:25

ועבדתם את יהוה אלהיכם וברך את-לחמך ואת-מימיך והסרתי מחלה מקרבך

, , X ; .

x x xx x x x.

(, ) , ועבדתם: , , , , , . (), את: , . --- יהוה: , , , . , h אלהיכם: , , , , , . (, ) , וברך: , , , . () () , - את-לחמך: , - , , , . (, ) () , - ואת-מימיך: , , - , , , , . (, ) () ߻, ɻ והסרתי: , , , , , . ( ; ), h מחלה: , , , . (, ) , מקרבך: , , , , .

 

 

23:26

לא תהיה משכלה ועקרה בארצך את-מספר ימיך אמלא

; .

˸ x x x .

(), לא: , . (), hh תהיה: , , , . () , h משכלה: , , , , . (, ) (), h ועקרה: , , , , . (, ) , בארצך: , , , , . () (; ), - את-מספר: , - , , , . , ימיך: , , , . (), אמלא: , , , .

 

: ().

, , , , . . , , . . . : . , . . , .

 

23:27

את-אימתי אשלח לפניך והמתי את-כל-העם אשר תבא בהם ונתתי את-כל-איביך אליך ערף

x, , , ; X X .

x x x x x x x .

() (), -ɻ את-אימתי: , - , , , , . (; ; ), אשלח: , , , . (; ; ) , לפניך: , , , , . (, ) ߻, ɻ והמתי: , , , , . () ( ; , ) , --h את-כל-העם: , - , - , , . (), אשר: , , . , h תבא בהם: , , ; , , . (, ) () ߻, ɻ ונתתי: , , , , . () ( ; , ) (, ) , -- את-כל-איביך: , - , - , , , , . , אליך: , , , . (), ערף: , , .

 

23:28

ושלחתי את---הצרעה לפניך וגרשה את-החוי את--הכנעני ואת--החתי מלפניך

, X, X.

x x x x.

(, ) (; ; ) ߻, ɻ ושלחתי: , , , , , . () (), ---hh את---הצרעה: , --- , , , , . (; ; ) , לפניך: , , , , . (, ) (), h וגרשה: , , , , . () , -h את-החוי: , - , , , . () , --h את--הכנעני: , -- , , , , , . (, ) () , --h ואת--החתי: , , -- , , , . (, ) , מלפניך: , , , , , .

 

23:29

לא אגרשנו מפניך בשנה אחת פן---תהיה הארץ שממה ורבה עליך חית השדה

X , .

˸ x x x x x x x.

(), לא: , . () , אגרשנו: , , , , , . (-; ) , מפניך: , , , , . , h בשנה אחת: , , , ; , , . ( ; ) (), ---hh פן---תהיה: , --- , , , . (; ), h הארץ: , , , . ( ), h שממה: , , , . (, ) (; , ), h ורבה: , , , . (, ) , עליך: , , , . () , hh חית השדה: , , ; , , , .

 

23:30

מעט מעט אגרשנו מפניך עד אשר תפרה ונחלת את--הארץ

- X , .

x x x.

() , מעט מעט: , , ; , , . () , אגרשנו: , , , , , . (-; ) , מפניך: , , , , . (; ), עד: , . (), אשר: , , . , h תפרה: , , , . (, ) , ונחלת: , , , , . () (; ), --h את--הארץ: , -- , , , .

 

23:31

ושתי את--גבלך מים--סוף ועד--ים פלשתים וממדבר עד--הנהר כי אתן בידכם את ישבי הארץ וגרשתמו מפניך

, , , X .

x xx x x x.

(, ) , ושתי: , , , . () , -- את--גבלך: , -- , , , . (; , -; , ) , -- מים--סוף: , , -- , , . (, ) (; ) , -- ועד--ים: , , -- , . , פלשתים: , , , , , . (, ) (; , -; , ) , וממדבר: , , , , , . (; ) , --hh עד--הנהר: , -- , , , . (, ; , ), כי: , . (), אתן: , , . , בידכם: , , , , . (), את: , . (), ישבי: , , , . (; ), h הארץ: , , , . (, ) () , וגרשתמו: , , , , , , . (-; ) , מפניך: , , , , .

 

23:32

לא--תכרת להם ולאלהיהם ברית

, X.

-x x x .

() , -- לא--תכרת ברית: , -- , , , ; , , , . , h להם: , , . (, ) , hh ולאלהיהם: , , , , , , , .

 

23:33

לא ישבו בארצך פן---יחטיאו אתך לי כי תעבד את-אלהיהם כי-יהיה לך למוקש

, X . X, ".

˸ x x x x x x .

(), לא: , . () , ישבו: , , , . ( ; ) , בארצך: , , , , . ( ; ) () , --- פן---יחטיאו: , --- , , , , , . , אתך לי: , , ; , . (; (, ), כי: , . , תעבד: , , , . () , -hh את-אלהיהם: , - , , , , , . (, ; , ) (), -hh כי-יהיה: , - , , , . , לך: , . (, ), למוקש: , , , , .

 

24:1

ואל-משה אמר עלה אל--יהוה אתה ואהרן נדב ואביהוא ושבעים מזקני ישראל והשתחויתם מרחק

: " , , , , .

x x x x.

(, ) (; ) , -h ואל-משה: , , -, , . (, , ; ), אמר: , , . , h עלה: , , . (; ) --- אל--יהוה: , -- , , , . , h אתה: , , . (, ) , h ואהרן: , , , , . נדב: , , . (, ) , h ואביהוא: , , , , , , . (, ) , ושבעים: , , , , , . (; , -; , ) (), מזקני: , , , , . , ישראל: , , , , . (, ) (), h והשתחויתם: , , , , , , , , . (; , -; , ) (, ), מרחק: , , , .

 

24:2

ונגש משה לבדו אל--יהוה והם לא יגשו והעם לא יעלו עמו

, X, X ".

x x .

(, ) (; ), ונגש: , , , . , h משה: , , . (; , , ), לבדו: , , , . (; ) --- אל--יהוה: , -- , , , . (, ) , h והם: , , . (), לא: , . (; ), יגשו: , , , . (, ) , h והעם: , , , . (), לא: , . , יעלו: , , , . , עמו: , , .

 

24:3

ויבא משה ויספר לעם את כל--דברי יהוה ואת כל--המשפטים ויען כל--העם קול אחד ויאמרו כל--הדברים אשר-דבר יהוה נעשה

, ; , : ", , ".

x x .

(, ) , ויבא: , , , . , h משה: , , . (, ) (), ויספר: , , , , . () , לעם: , , . (), את: , . ( ; , ) (, ), -- כל--דברי: , -- , , , . --- יהוה: , , , . (, ) (), ואת: , , . ( ; , ) (; ), -- h כל--המשפטים: , -- , , , , , , . (, ) ( ; , ; , ), ויען: , , , . ( ; , ) , --h כל--העם: , -- , , . (; , ), קול: , , . (; ), אחד: , , . (, ) (, ; ; ), ויאמרו: , , , , , . ( ; , ) (, ), --h כל--הדברים: , -- , , , , , . () , - אשר-דבר: , , - , , . --- יהוה: , , , . (; ; ; ), h נעשה: , , , .

 

24:4

ויכתב משה את כל-דברי יהוה וישכם בבקר ויבן מזבח תחת ההר ושתים עשרה מצבה לשנים עשר שבטי ישראל

, , .

x x x x .

(, ) , ויכתב: , , , , . , h משה: , , . (), את: , . ( ; , ) (, ), - כל-דברי: , - , , , . --- יהוה: , , , . (, ) , וישכם בבקר: , , , , ; , , , . (, ) (, ), ויבן: , , , . , מזבח: , , , . (; ), תחת: , , . , hh ההר: , , . (, ) , h ושתים עשרה: , , , , ; , , , . , h מצבה: , , , . , לשנים עשר: , , , , ; , , . (), שבטי: , , , . , ישראל: , , , , .

24:5

וישלח את--נערי בני ישראל ויעלו עלת ויזבחו זבחים שלמים ליהוה פרים

, , .

x x x .

(, ) (; ), וישלח: , , , , . () (; , ), -- את--נערי: , -- , , , . (, ), בני: , , . , ישראל: , , , , . (, ) , ויעלו: , , , , . , עלת: , , . (, ) ( ), ויזבחו זבחים: , , , , , ; , , , , . , שלמים: , , , , . --- ליהוה: , , , , . , פרים: , , , .

 

, ? . ? . ? , .

, , . , . . , , , . , . ( ), . , : , .

, , . , , .

, . , , . . , , . ? , . . , , , . , . , . ? , , . , , . : , .

 

24:6

ויקח משה חצי הדם וישם באגנת וחצי הדם זרק על-המזבח

, , .

x x x x x x.

(, ) (), ויקח: , , , . , h משה: , , . , חצי: , , . , h הדם: , , . (, ) (; ), וישם: , , , . (), באגנת: , , , , . (, ) , וחצי: , , , . , h הדם: , , . (), זרק: , , . (, ) , -h על-מזבח: , - , , , , .

 

24:7

ויקח ספר הברית ויקרא באזני העם ויאמרו כל אשר-דבר יהוה נעשה ונשמע

, X , : ", , ".

x x .

(, ) (), ויקח: , , , . (), ספר: , , . (, ), h הברית: , , , , . (), ויקרא: , , , , . , באזני: , , , , . , h העם: , , . (, ) (, ; ; ), ויאמרו: , , , , , . ( ; , ) כל: , . () , - אשר-דבר: , , - , , . --- יהוה: , , , . (; ; ; ), h נעשה: , , , . (, ) (; ; ), ונשמע: , , , , .

 

24:8

ויקח משה את-הדם ויזרק על-העם ויאמר הנה דם-הברית אשר כרת יהוה עמכם על כל-הדברים האלה

, , : " , X X".

x x x x .

(, ) (), ויקח: , , , . , h משה: , , . () , -h את-הדם: , - , , . (, ) (), ויזרק: , , , , . (, ) , -h על-העם: , - , , . (, ) (, ; ; ), ויאמר: , , , , . , hh הנה: , , . (), - h דם-הברית: , - , , , , . (), אשר: , , . , כרת: , , . --- יהוה: , , , . , עמכם: , , , . (), על: , . ( ; , ) (, ; ), -h כל-דברים: , - , , , , , . , hh האלה: , , , .

 

24:9

ויעל משם ואהרן נדב ואביהוא ושבעים מזקני ישראל

, , .

x x .

(, ) , ויעל: , , , . , h משה: , , . (, ) , h ואהרן: , , , , . נדב: , , . (, ) , h ואביהוא: , , , , , , . (, ) , ושבעים: , , , , , . (; , -; , ) (), מזקני: , , , , . , ישראל: , , , , .

 

24:10

ויראו את אלהי ישראל ותחת רגליו כמעשה לבנת הספיר וכעצם השמים לטהר

; - , , .

x x x .

(, ) , ויראו: , , , , . (), את: , . , h אלהי: , , , . , ישראל: , , , , . (, ) (; ), ותחת: , , , . , רגליו: , , , , . () , h כמעשה: , , , , . , לבנת: , , , . , h הספיר: , , , , . (, ) () (), וכעצם: , , , , . , h השמים: , , , , . , h לטהר: , , , .

 

24:11

ואל-אצילי בני ישראל לא שלח ידו ויחזו את---האלהים ויאכלו וישתו

, , , .

x x x x .

(, ) (; ) (), - ואל-אצילי: , , - , , , , . (, ), בני: , , . , ישראל: , , , , . (), לא: , . (; ), שלח: , , . , ידו: , , . (, ) () , ויחזו: , , , , . () , ---hh את---האלהים: , --- , , , , , . (, ) () , ויאכלו: , , , , , . (, ) () , וישתו: , , , , .

 

: h. . , . , h. , . , , .

? . , . , . .

, , . , , . , . , , . , . : , , . - , . . . , , , . , . . . , , : , . . , . . . . . , , . , , , . , . , , , .

 

, אצילי: , , , , . י ל י צ. אצילי. , : א, . צ, . צ . , צ , , , , . אצ . , אצ , י ל, י. א, צ? צ, , , , א . , צ, א . , , , . , אצ י, , ל. ל , . , י. .

, . .

, . , שלח: , , . שלח. : לא שלח. , , חלש. . : ? , . . , יד י, , ד. . , , . , , , , , , , , , , , . יד. , , . , חלש י ד. , יד , . ? , h, h, , . : שלח ידו: , , . ו ו , , ד י, ח לש. . . . : יליצא . ודי . י ד, , , , , ד, , י, חלש. : . י ד? חלש. ח , ל ש. , .

. , יחזו: , , , . . : א ת , . hh. h? ז. , : ו , , יחז. . י, ח, , ז . . ו , ז, , יחו. . . , . : h, ---hh. h . , . . hh . . , . , י ד.

. . . , - . , h, את. , א ת . ? , , - ו, , , יאכלו: , , , , , , - ו, , , ישתו: , , , .

, ---hh, , , , . ו , . ו , לכאי, ו . א, כ, , ל ו. ו , ח, ולכא, יו. , ל , כ, א, י תשי. , אכל: , , . , . - ל, כ, א. , , , ל, , כ א. , , . תשי , ? . תש, .

 

24:12

ויאמר יהוה אל--משה עלה אלי ההרה והיה--שם ואתנה לך את--לחת האבן והתורה והמצוה אשר כתבתי להורתם

: " ; , , , ".

x x x x x x.

(, ) (, , ; ), ויאמר: , , , , . --- יהוה: , , , . (; ) , --h אל--משה: , -- , , . , h עלה: , , . (; ) , ɻ אלי: , , . , hhh ההרה: , , , . (, ) () , hh-- והיה--שם: , , , -- , . (, ) (), h ואתנה: , , , , . , לך: , . () , -- h את--לחת האבן: , -- , , ; , , , . (, ) (; ), hh והתורה: , , , , , . (, ) (; , ), hh והמצוה: , , , , , . (), אשר: , , . ( ) ߻, ɻ כתבתי: , , , , . (, ; , ) , h להורתם: , , , , , .

 

24:13

ויקם משה ויהושע משרתו ויעל משה אל--הר האלהים

, , .

x x.

(, ) (), ויקם: , , , . , h משה: , , . (, ) , h ויהושע: , , , , , . () , משרתו: , , , , . (, ) , ויעל: , , , . , h משה: , , . (; ) , --h אל--הר: , -- , . , hh האלהים: , , , , , .

 

24:14

ואל-הזקנים אמר שבו-לנו בזה עד אשר-נשוב אליכם והנה אהרן וחור עמכם מי--בעל דברים יגש אלהם

: " , , X : , X ".

x x x x.

(, ) (; ) (), -h ואל-הזקנים: , , - , , , , , . (, , ; ), אמר: , , . , - שבו-לנו: , , - , , . , h בזה: , , . (, ), עד: , . () ( ), - אשר-נשוב: , , - , , , . , אליכם: , , , , . (, ) , hh והנה: , , , . , h אהרן: , , , . (, ) , וחור: , , , . , עמכם: , , , . , -- מי--בעל: , -- , , . (, , ), דברים: , , , , . (), יגש: , , . , h אלהם: , , , .

 

24:15

ויעל משה אל---ההר ויכס הענן את-ההר

, .

x x x x.

(, ) , ויעל: , , , . , h משה: , , . (; ) , ---hh אל---ההר: , --- , , . (, ) (), ויכס: , , , . (), h הענן: , , , . () , -hh את-ההר: , - , , .

 

, : , . , , , , , . , . , , ? ? . , , . . , , . , , , , , . , .

, , , .

, . , יעל: , , . י , , , , ע ל.

», אל: , . . א ל. א ל. . , . , , , א ל, . , א , ל.

, hh ההר: , , . , , . קמץ: , , . ץ, מ, ק. ץ מק. . , . , . hh. ה, , ה ר, , .

ה . , . ? , , , ר, , . ה , הר, . . . , ה. , , , , , , , , . . ההר . ה , הר . ה, הר, הר. . . , . , . . , , . , , , ה, , , הר, יהוה. הר יהוה. . ההר.

, , . ---hh. , , . יעל ---hh.

, , . : , . : . . .

, ויכס: , , , . , , , . , יכס. , סכי. - . ס , , . י, כ, , ס. ס. , . ס , . ס . , , , . . , , , . , - - : , . . . , ס, כי. - . ? . כ י, ס. , ? ס, כ י. . : , .. , כי. י כ , . , , , י, , כ. כי, , , ס, .

, h הענן: , , , . , ה, , ענן. : , . הענן , . הענ, ן. נ ה , ע . . . : ן, נעה. ן עה . h, h. . , ן נעה. נ , . , , , . . . ן . ן עה . ה ע , ן נ. ה ע , ן נ. , הענן. ה ע נ , נ ן. ן נ, ן נ, ע ה. . . . . . ןנעה . , ה ע, , נ ן. ן נ, ע, , ה. h. , .

: h ---hh . : h -hh . , , h -hh. , , , . ? hh . , , : . h - ה הר. , ה, הר, יהוה. , , hh, .

 

24:16

וישכן כבוד-יהוה על-הר סיני ויכסהו הענן ששת ימים ויקרא אל-משה ביום השביעי מתוך הענן

, , .

x xx x x x x.

(, ) (, , ; , ), וישכן: , , , , . (, ) --- כבוד-יהוה: , , , - , , , . (, ) , -h על-הר סיני: , - , ; , , , . (, ) () 帻, h ויכסהו: , , , , , . (), h הענן: , , , . , ששת: , , . , ימים: , , , . (, ) (, ), ויקרא: , , , , . (; ) , -h אל-משה: , - , , . , ביום: , , , . , h השביעי: , , , , , . ( ), מתוך: , , , . (), h הענן: , , , .

 

24:17

ומראה כבוד יהוה כאש אכלת בראש ההר לעיני בני ישראל

.

x x .

(, ) (, ), h ומראה: , , , , . (, ), כבוד: , , , . --- יהוה: , , , . () , כאש אכלת: , , ; , , , . , בראש: , , , . , hh ההר: , , . () , לעיני: , , , , . (, ), בני: , , . , ישראל: , , , , .

 

24:18

ויבא משה בתוך הענן ויעל אל-ההר ויהי משה בהר ארבעים יום וארבעים לילה

, .

x x x x .

(, ) (, ; ), ויבא: , , , . , h משה: , , . , בתוך: , , , . (), h הענן: , , , . (, ) , ויעל: , , , . (; ) , -hh אל-ההר: , - , , . (, ) (), h ויהי: , , , . , h משה: , , . , h בהר: , , . , ארבעים: , , , , , . , יום: , , . (, ) , וארבעים: , , , , , , . , h לילה: , , , .