18:1

וַיֵּרָא אֵלָיו יְ־הֹוָ־ה בְּאֵלֹנֵי מַמְרֵא וְהוּא יֹשֵׁב פֶּתַח הָאֹהֶל כְּחֹם הַיּוֹם

- - X .

x x x x x.

, וירא: , , , . , אליו: , , , . --- יהוה: , , , . -, באלני ממרא: , , , , ; , , , . (, ), h והוא: , , , . (, ), ישב: , , . , h-hh פתח-האהל: , , , , , . , (, , ) (, ), כחם: , , . , h היום: , , , .

 

18:2

וַיִּשָּׂא עֵינָיו וַיַּרְא וְהִנֵּה שְׁלֹשָׁה אֲנָשִׁים נִצָּבִים עָלָיו וַיַּרְא וַיָּרָץ לִקְרָאתָם מִפֶּתַח הָאֹהֶל וַיִּשְׁתַּחוּ אָרְצָה

, : ; , , X .

x x x .

, וישא עיניו: , , , ; , , , , . , וירא: , , , . , hh והנה: , , , . , h שלשה: , , , . , אנשים: , , , , . ( -.), נצבים: , , , , . , עליו: , , , . , וירא: , , , . , וירץ: , , , . , לקראתם: , , , , , . , h hh מפתח האהל: , , , ; , , , . ( ; ), וישתחו: , , , , , . , h ארצה: , , , .

(), ( פנים אל פנים: , , , ; , ; , , , ) . h , .

 

18:3

וַיֹּאמַר אֲדֹנָי אִם נָא מָצָאתִי חֵן בְּעֵינֶיךָ אַל נָא תַעֲבֹר מֵעַל עַבְדֶּך

: "! X X, , .

x x x.

, ויאמר: , , , , . ! אדני: , , , . , , , - אם-נא: , , . , מצאתי: , , , , . (, , ), חן: , . , בעיניך: , , , , , . , , - אל-נא: , , . , , תעבר: , , , . , () , מעל עבדך: , , ; , , , .

 

18:4

יֻקַּח נָא מְעַט מַיִם וְרַחֲצוּ רַגְלֵיכֶם וְהִשָּׁעֲנוּ תַּחַת הָעֵץ

, , , .

x x x x x x.

() , , - יקח-נא: , , , . () , - מעט-מים: , , , , . (), ורחצו: , , , , . , רגליכם: , , , , , . , h והשענו: , , , , , . , h תהת העץ: , , ; , , .

 

18:5

וְאֶקְחָה פַת לֶחֶם וְסַעֲדוּ לִבְּכֶם אַחַר תַּעֲבֹרוּ כִּי עַל כֵּן עֲבַרְתֶּם עַל עַבְדְּכֶם וַיֹּאמְרוּ כֵּן תַּעֲשֶׂה כַּאֲשֶׁר דִּבַּרְתָּ

X, - ; , X !" : " , ".

x x x x x .

, h ואקחה: , , , , . , , - פת-לחם: , , , . , וסעדו: , , , , . ( ), לבכם: , , , . (, ), אחר: , , . , , תעברו: , , , , . , (, ) , -- כי-על-כן: , , , . , , עברתם: , , , , . , () , -- על--עבדכם: , -- , , , , . , ויאמרו: , , , , , . (; ; ), כן: , . (; ; ; ), h תעשה: ., , , . , כאשר: , , , . , דברת: , , , .

 

18:6

וַיְמַהֵר אַבְרָהָם הָאֹהֱלָה אֶל שָׂרָה וַיֹּאמֶר מַהֲרִי שְׁלֹשׁ סְאִים קֶמַח סֹלֶת לוּשִׁי וַעֲשִׂי עֻגוֹת

, , : ", , !"

x x x x .

(), h וימהר: , , , , . , h אברהם: , , , , . , hh האהלה: , , , , . , -h אל-שרה: , , , . , ויאמר: , , , , . (), h מהרי: , , , . , שלש: , , . , סאים: , , , . , קמח: , , . , סלת: , , . , לושי: , , , . (, ), ועשי: , , , . , עגות: , , , .

 

18:7

וְאֶל הַבָּקָר רָץ אַבְרָהָם וַיִּקַּח בֶּן בָּקָר רַךְ וָטוֹב וַיִּתֵּן אֶל הַנַּעַר וַיְמַהֵר לַעֲשׂוֹת אֹתו

, X - .

x x x x .

, --h ואל--הבקר: , , , , , . , רץ: , . , h אברהם: , , , , . (), ויקח: , , , . , - בן-בקר: , , , . (), רך: , . , וטוב: , , , . , ויתן: , , , . (, ), --h אל--הנער: , , , , . (), h וימהר: , , , , . (, ) , לעשות: , , , , . , אתו: , , .

 

 

18:8

וַיִּקַּח חֶמְאָה וְחָלָב וּבֶן הַבָּקָר אֲשֶׁר עָשָׂה וַיִּתֵּן לִפְנֵיהֶם וְהוּא עֹמֵד עֲלֵיהֶם תַּחַת הָעֵץ וַיֹּאכֵלוּ

, , , , , X . .

x x x x x x x x x x.

, ויקח: , , , . , h חמאה: , , , . , וחלב: , , , . , -h ובן-הבקר: , , - , , , . (), אשר: , , . (, ), h עשה: , , . (), ויתן: , , , . , (; -) , h לפניהם: , , , , , . (, ) (), h- והוא-עמד: , , , , , . , h עליהם: , , , , . , תחת: , , . , hהעץ : , , . ( ), ויאכלו: , , , , , .

, , . . h , , .

h . , , . , . . . : , . (, ), h עשה: , , . , , , h . , .

h ? h . . ( ), ויאכלו: , , , , , . . , h? , . , . h , , h? h, , ?

h , ? , , . , .

 

18:9

וַיֹּאמְרוּ אֵלָיו אַיֵּה שָׂרָה אִשְׁתֶּךָ וַיֹּאמֶר הִנֵּה בָאֹהֶל

: " , ?" : ", ".

x x.

, ויאמרו: , , , , , . , אליו: , , , . , h איה: , , . , h שרה: , , . , אשתך: , , , . , ויאמר: , , , , . , h הנה: , , . , h באהל: , , , .

 

18:10

וַיֹּאמֶר שׁוֹב אָשׁוּב אֵלֶיךָ כָּעֵת חַיָּה וְהִנֵּה בֵן לְשָׂרָה אִשְׁתֶּךָ וְשָׂרָה שֹׁמַעַת פֶּתַח הָאֹהֶל וְהוּא אַחֲרָיו

x: " - , , !" X .

x x x x x x x.

( ), שוב ויאמר: , , , , ; , , . , אשוב: , , , . , אליך: , , , . ( ), כעת: , , . , h חיה: , , . (, ), h-- והנה--בן: , , , , . , h לשרה: , , , . , אשתך: , , , . , h ושרה: , , , . , שמעת: , , , . , h hh האהל פתח: , , ; , , , . (, ), h והוא: , , , . , אחריו: , , , , .

 

18:11

וְאַבְרָהָם וְשָׂרָה זְקֵנִים בָּאִים בַּיָּמִים חָדַל לִהְיוֹת לְשָׂרָה אֹרַח כַּנָּשִׁים

- , x : , .

x x x x .

, h ואברהם: , , , , , . , h ושרה: , , , . , זקנים: , , , , . , באים בימים: , , , ; , , , , . (), חדל: , , . (), להיות: , , , , . , h לשרה: , , , . , ארח: , , . , כנשים: , , , , .

 

18:12

וַתִּצְחַק שָׂרָה בְּקִרְבָּהּ לֵאמֹר אַחֲרֵי בְלֹתִי הָיְתָה לִּי עֶדְנָה וַאדֹנִי זָקֵן

, : " , , X, ? !"

x -x x .

, ותצחק: , , , , . , h שרה: , , . , h בקרבה: , , , , . (), לאמר: , , , . (, ), אחרי: , , , . (), בלתי: , , , . , hh- היתה-לי: , , , , . (), h עדנה: , , , . , ואדני: , , , , . (), זקן: , , .

 

18:13

וַיֹּאמֶר יְ־הֹוָ־ה אֶל אַבְרָהָם לָמָּה זֶּה צָחֲקָה שָׂרָה לֵאמֹר הַאַף אֻמְנָם אֵלֵד וַאֲנִי זָקַנְתִּי

: " , : - ?

x x x .

, ויאמר: , , , , . --- יהוה: , , , . , -h אל-אברהם: , - , , , , . ( , ), h למה: , , . (), זה: , . , h צחקה: , , , . , h שרה: , , . (), לאמר: , , , . (, ), h האף: , , . , אמנם: , , , . , אלד: , , . , ואני: , , , . (), זקנתי: , , , , .

 

18:14

הֲיִפָּלֵא מֵיְ־הֹוָ־ה דָּבָר לַמּוֹעֵד אָשׁוּב אֵלֶיךָ כָּעֵת חַיָּה וּלְשָׂרָה בֵן

- ? - , - !"

x x .

, h היפלא: , , , , . (; -, ) ---, hh מיהוה: , , , , . , דבר: , , . ( ), למועד: , , , , . , אשוב: , , , . , אליך: , , , . ( ), כעת: , , . , h חיה: , , . , h ולשרה: , , , , . , בן: , .

h - . . , - . , -, . : ? . . : , , , . . . , , , . .

 

18:15

וַתְּכַחֵשׁ שָׂרָה לֵאמֹר לֹא צָחַקְתִּי כִּי יָרֵאָה וַיֹּאמֶר לֹא כִּי צָחָקְת

, : ", !", , : ", ".

xx x x.

(), ותכחש: , , , , . , h שרה: , , . (), לאמר: , , , . (), לא: , . , צחקתי: , , , , . ( ), כי: , . (; ), h יראה: , , , . , ויאמר: , , , , . , לא: , . ( ), כי: , . , צחקת: , , , .

 

18:16

וַיָּקֻמוּ מִשָּׁם הָאֲנָשִׁים וַיַּשְׁקִפוּ עַל פְּנֵי סְדֹם וְאַבְרָהָם הֹלֵךְ עִמָּם לְשַׁלְּחָם

, , - X.

x x xx x.

(; , ; ; ; , ), ויקמו: , , , , . , משם: , , . , h האנשים: , , , , , . , וישקפו: , , , , , . (; ), - על-פני: , , , . , סדם: , , . , h ואברהם: , , , , , . , h הלך: , , . , עמם: , , . (, ) , לשלחם: , , , , .

 

18:17

וַי־הֹוָ־ה אָמָר הַמְכַסֶּה אֲנִי מֵאַבְרָהָם אֲשֶׁר אֲנִי עֹשֶׂה

: " , ?

xx x .

--- ויהוה: , , , , . (), אמר: , , . (, ), hh המכסה: , , , , . ߻, אני: , , . , h מאברהם: , , , , , . (), אשר: , , . ߻, אני: , , . (, ), h עשה: , , .

 

18:18

וְאַבְרָהָם הָיוֹ יִהְיֶה לְגוֹי גָּדוֹל וְעָצוּם וְנִבְרְכוּ בוֹ כֹּל גּוֹיֵי הָאָרֶץ

, .

x x x x x.

, h ואברהם: , , , , , . (), h היו: , , . (), hh יהיה: , , , . , לגוי: , , , . (), גדול: , , , . (, ; ), ועצום: , , , , . ( ), - ונברכו-בו: , , , , , , . (; ; ), כל: , . , גויי: , , , . , h הארץ: , , , .

 

18:19

כִּי יְדַעְתִּיו לְמַעַן אֲשֶׁר יְצַוֶּה אֶת בָּנָיו וְאֶת בֵּיתוֹ אַחֲרָיו וְשָׁמְרוּ דֶּרֶךְ יְ־הֹוָ־ה לַעֲשׂוֹת צְדָקָה וּמִשְׁפָּט לְמַעַן הָבִיא יְ־הֹוָ־ה עַל אַבְרָהָם אֵת אֲשֶׁר דִּבֶּר עָלָיו

, , , , ".

x x x x .

( ), כי: , . (, , ), ידעתיו: , , , , , . - (; , ), למען: , , , . (), אשר: , , . (, ), h יצוה: , , , . () , - את--בניו: , , , , . () , - ואת--ביתו: , , , , , . (, ) , אחרי: , , , , . (, ), ושתרו: , , , , . (; , , ), דרך: , , . --- יהוה: , , , . (, , ), לעשות: , , , , . (; ), h צדקה: , , , . (, ; , ), ומשפט: , , , , . - (; , ), למען: , , , . (), h הביא: , , , . --- יהוה: , , , . , -h על--אברהם: , - , , , , . (), את: , . () - , - אשר-דבר: , , . , . , עליו: , , , .

 

18:20

וַיֹּאמֶר יְ־הֹוָ־ה זַעֲקַת סְדֹם וַעֲמֹרָה כִּי רָבָּה וְחַטָּאתָם כִּי כָבְדָה מְאֹד

: " , , , X X;

x x .

, ויאמר: , , , , . --- יהוה: , , , . (), זעקת: , , , . , סדם: , , . , h ועמרה: , , , , . ( ) (, ), כי-רבה: , , , . , וחטאתם: , , , , , . ( ), כי: , . ( - ), h כבדה: , , , . (), מאד: , , .

 

18:21

אֵרֲדָה נָּא וְאֶרְאֶה הַכְּצַעֲקָתָהּ הַבָּאָה אֵלַי עָשׂוּ כָּלָה וְאִם לֹא אֵדָעָה

: , , , - ! - ".

x-x .

ה h ואראה: , , , , , , ה ( ), כ , . , hh הבאה: , , , . , באה? . , , , ה, א ב. , צעקתה: , , , , , h ב, .

אלי: , , ; עשו: , , . א , , , ל , , ע , ו . , , . -, , , , .

(), h כלה: , , . , . ל, ה, כ . , , , . . כ ה. כ ה , , ל. : , , . , כ , ה ל. . , כ ה, , . .

h -. ואם: , , . ו, , א , ם. א , , , ם.

- ואם--לא: , , - , . h אדעה: , , , . כלה, ה, ל, כ. ו , , א , ם, ל א . h - h. ב, א ה לי, ע, , ו , , . , - , , -, , , h.

 

18:22

וַיִּפְנוּ מִשָּׁם הָאֲנָשִׁים וַיֵּלְכוּ סְדֹמָה וְאַבְרָהָם עוֹדֶנּוּ עֹמֵד לִפְנֵי יְ־הֹוָ־ה

, - .

x x .

(), ויפנו: , , , , . , משם: , , . (), h האנשים: , , , , , . (), וילכו: , , , , . , h סדמה: , , , . , h ואברהם: , , , , , . () , עודנו: , , , , . (; , ), עמד: , , . (; ; ), לפני: , , , . --- יהוה: , , , .

 

18:23

וַיִּגַּשׁ אַבְרָהָם וַיֹּאמַר הַאַף תִּסְפֶּה צַדִּיק עִם רָשָׁע

, : " , ?

x x .

(; ), ויגש: , , , . , h אברהם: , , , , . , ויאמר: , , , , . (, ), h האף: , , . (), h תספה: , , , . (), צדיק: , , , . () (), - עם-רשע: , , , .

18:24

אוּלַי יֵשׁ חֲמִשִּׁים צַדִּיקִם בְּתוֹךְ הָעִיר הַאַף תִּסְפֶּה וְלֹא תִשָּׂא לַמָּקוֹם לְמַעַן חֲמִשִּׁים הַצַּדִּיקִם אֲשֶׁר בְּקִרְבָּהּ

, ? ? , xx ?

x x x x x x -x.

(), אולי: , , , . (; , ), יש: , . , חמשים: , , , , . (), צדיקם: , , , , . (, ; , ), בתוך: , , , . , h העיר: , , , . (, ), h האף: , , . (), h תספה: , , , . (), - ולא--תשא: , , , , . , למקום: , , , , . (; ; -), למען: , , , . , חמשים: , , , , . (), הצדיקם: , , , , , . (), אשר: , , . ( ; ), h בקרבה: , , , , .

 

18:25

חָלִלָה לְּךָ מֵעֲשֹׂת כַּדָּבָר הַזֶּה לְהָמִית צַדִּיק עִם רָשָׁע וְהָיָה כַצַּדִּיק כָּרָשָׁע חָלִלָה לָּךְ הֲשֹׁפֵט כָּל הָאָרֶץ לֹא יַעֲשֶׂה מִשְׁפָּט

: , - ?! ! ?"

x x x x x x x x x .

(), h חללה: , , , . ( ), לך: , . (, ; , ; -, ) (; ; ; ), מעשת: , , , . , , כדבר: , , , . , hh הזה: , , . , h להמית: , , , , . (), צדיק: , , , . () (), - עם--רשע: , , , . (), hh והיה: , , , . () (), כצדיק: , , , , . () (), כרשע: , , , . (), h חללה: , , , . ( ), לך: , . , h השפט: , , , . (; ; ) (, ), -h כל-הארץ: , , , , . (, ), לא: , . (; ; ; ), h יעשה: , , , . (, ; , ), משפט: , , , .

 

18:26

וַיֹּאמֶר יְ־הֹוָ־ה אִם אֶמְצָא בִסְדֹם חֲמִשִּׁים צַדִּיקִם בְּתוֹךְ הָעִיר וְנָשָׂאתִי לְכָל הַמָּקוֹם בַּעֲבוּרָם

: " , , - - X".

x x x x .

, ויאמר: , , , , . --- יהוה: , , , . (, ; ) , - אם---אמצא: , , , , . , בסדם: , , , . , חמשים: , , , , . (), צדיקם: , , , , . (, ; , ), בתוך: , , , . , h העיר: , , , . (), ונשאתי: , , , , , . (), לכל-המקום: , , , , , , . (; ) , בעבורם: , , , , , .

 

18:27

וַיַּעַן אַבְרָהָם וַיֹּאמַר הִנֵּה נָא הוֹאַלְתִּי לְדַבֵּר אֶל אֲדֹנָי וְאָנֹכִי עָפָר וָאֵפֶר

: ", - X . , :

x x .

, ויען: , , , . , h אברהם: , , , , . , ויאמר: , , , , . , (), hh- הנה-נא: , , , . , h הואלתי: , , , , , . (), לדבר: , , , . , - אל-אדני: , , , , . , ואנכי: , , , , . (), עפר: , , . (; ), ואפר: , , , .

 

18:28

אוּלַי יַחְסְרוּן חֲמִשִּׁים הַצַּדִּיקִם חֲמִשָּׁה הֲתַשְׁחִית בַּחֲמִשָּׁה אֶת כָּל הָעִיר וַיֹּאמֶר לֹא אַשְׁחִית אִם אֶמְצָא שָׁם אַרְבָּעִים וַחֲמִשָּׁה

- - X ?" : " , ".

x x x xx x x x x.

(), אולי: , , , . , יחסרון: , , , , , . , חמשים: , , , , . (), h הצדיקם: , , , , , . , h חמשה: , , , . (), h התשחית: , , , , , . - , h בחמשה: , , , , . () (; ; ) , --h אתכל-העיר: , , - , , , . , ויאמר: , , , , . , לא: , . (), אשחית: , , , , . (, ; ) , - אם---אמצא: , , , , . , שם: , . , h ארבעים וחמשה: , , , , , ; , , , , .

18:29

וַיֹּסֶף עוֹד לְדַבֵּר אֵלָיו וַיֹּאמַר אוּלַי יִמָּצְאוּן שָׁם אַרְבָּעִים וַיֹּאמֶר לֹא אֶעֱשֶׂה בַּעֲבוּר הָאַרְבָּעִים

, : " ?.." : " X - ".

x.

, ויסף: , , , . ( ), עוד: , , . (), לדבר: , , , . , אליו: , , , . , ויאמר: , , , , . (), אולי: , , , . , ימצאון: , , , , , . , שם: , . , ארבעים: , , , , , . , ויאמר: , , , , . (, ), לא: , . (; ; ; ), h אעשה: , , , . (; ), בעבור: , , , , . , h הארבעים: , , , , , , .

 

18:30

וַיֹּאמֶר אַל נָא יִחַר לַאדֹנָי וַאֲדַבֵּרָה אוּלַי יִמָּצְאוּן שָׁם שְׁלֹשִׁים וַיֹּאמֶר לֹא אֶעֱשֶׂה אִם אֶמְצָא שָׁם שְׁלֹשִׁים

: ": , ; ?.." : " , ".

x .

, ויאמר: , , , , . , , - אל-נא: , , . , יחר: , , . , לאדני: , , , , . (), h ואדברה: , , , , , . (), אולי: , , , . , ימצאון: , , , , , . , שם: , . , שלשים: , , , , . , ויאמר: , , , , . (, ), לא: , . (; ; ; ), h אעשה: , , , . (, ; ) , - אם--אמצא: , , , , . , שם: , . , שלשים: , , , , .

 

18:31

וַיֹּאמֶר הִנֵּה נָא הוֹאַלְתִּי לְדַבֵּר אֶל אֲדֹנָי אוּלַי יִמָּצְאוּן שָׁם עֶשְׂרִים וַיֹּאמֶר לֹא אַשְׁחִית בַּעֲבוּר הָעֶשְׂרִים

: ", : ?" : " - X ".

x x.

, ויאמר: , , , , . , (), hh- הנה--נא: , , , . , h הואלתי: , , , , , . (), לדבר: , , , . , - אל-אדני: , , , , . (), אולי: , , , . , ימצאון: , , , , , . , שם: , . , עשרים: , , , , . , ויאמר: , , , , . (, ), לא: , . (), אשחית: , , , , . (; ), בעבור: , , , , . , h העשרים: , , , , , .

 

18:32

וַיֹּאמֶר אַל נָא יִחַר לַאדֹנָי וַאֲדַבְּרָה אַךְ הַפַּעַם אוּלַי יִמָּצְאוּן שָׁם עֲשָׂרָה וַיֹּאמֶר לֹא אַשְׁחִית בַּעֲבוּר הָעֲשָׂרָה

: ", - : ?" : " - X ".

x x x x.

, ויאמר: , , , , . , , - אל-נא: , , . , יחר: , , . , לאדני: , , , , . (), h ואדברה: , , , , , . (, ; , ) , -h אך-הפעם: , , , , . (), אולי: , , , . , ימצאון: , , , , , . , שם: , . , h עשרה: , , , . , ויאמר: , , , , . (, ), לא: , . (), אשחית: , , , , . (; ), בעבור: , , , , . , hh העשרה: , , , , .

 

18:33

וַיֵּלֶךְ יְ־הֹוָ־ה כַּאֲשֶׁר כִּלָּה לְדַבֵּר אֶל אַבְרָהָם וְאַבְרָהָם שָׁב לִמְקֹמו

, , .

x x x .

, וילך: , , , . --- יהוה: , , , . , כאשר: , , , . (), h כלה: , , . (), לדבר: , , , . , -h אל--אבאהם: , - , , , , . , h ואבאהם: , , , , , . , שב: , . (), למקמו: , , , , .

, , , , , . , , , , . .

h ㅻ. h, ---. ויגש: , , , . וילך: , , , . . , . : . , . h .

 

19:1

וַיָּבֹאוּ שְׁנֵי הַמַּלְאָכִים סְדֹמָה בָּעֶרֶב וְלוֹט יֹשֵׁב בְּשַׁעַר סְדֹם וַיַּרְא לוֹט וַיָּקָם לִקְרָאתָם וַיִּשְׁתַּחוּ אַפַּיִם אָרְצָה

, X ; x , , .

xx x .

(; , - ), ויבאו: , , , , . , שני: , , . , h המלאכים: , , , , , , . , h סדמה: , , , . , בערב: , , , . , ולוט: , , , . (, ), ישב: , , . , - בשער--סדם: , , , , . , - וירא--לוט: , , , , , . , ויקם: , , , . , לקראתם: , , , , , . ( ; ), וישתחו: , , , , , . , אפים: , , , . , h ארצה: , , , .

 

19:2

וַיֹּאמֶר הִנֶּה נָּא אֲדֹנַי סוּרוּ נָא אֶל בֵּית עַבְדְּכֶם וְלִינוּ וְרַחֲצוּ רַגְלֵיכֶם וְהִשְׁכַּמְתֶּם וַהֲלַכְתֶּם לְדַרְכְּכֶם וַיֹּאמְרוּ לֹּא כִּי בָרְחוֹב נָלִין

: ", , , - , !" : ", !"

x x x x x x .

, ויאמר: , , , , . , hh הנה: , , . (), , - נא--אדני: , , , , . (; , ), סורו: , , , . (), נא: , . , - אל-בית: , , , . () , עבדכם: , , , , . , ולינו: , , , , . (), ורחצו: , , , , . , רגליכם: , , , , , . , h והשכמתם: , , , , , , . (), h והלכתם: , , , , , . , לדרככם: , , , , , . (), ויאמרו: , , , , , . (), לא: , . ( ), כי: , . , ברחוב: , , , , . , נלין: , , , .

 

19:3

וַיִּפְצַר בָּם מְאֹד וַיָּסֻרוּ אֵלָיו וַיָּבֹאוּ אֶל בֵּיתוֹ וַיַּעַשׂ לָהֶם מִשְׁתֶּה וּמַצּוֹת אָפָה וַיֹּאכֵלוּ

X - , , , , .

x x.

() ( ), ופצר-בם: , , , , , . (), מאד: , , . (; , ), ויסורו: , , , , . , אליו: , , , . (), ויבאו: , , , , . , - אל-ביתו: , , , , . (, , ), ויעש: , , , . , h להם: , , . (), h משתה: , , , . (), ומצות: , , , , . (), h אפה: , , . ( ), ויאכלו: , , , , , .

 

19:4

טֶרֶם יִשְׁכָּבוּ וְאַנְשֵׁי הָעִיר אַנְשֵׁי סְדֹם נָסַבּוּ עַל הַבַּיִת מִנַּעַר וְעַד זָקֵן כָּל הָעָם מִקָּצֶה

- , , : - , .

x x x .

( , ; , , ), טרם: , , . , ישכבו: , , , , . (), ואנשי: , , , , . , h העיר: , , , . (), אנשי: , , , . , סדם: , , . (), נסבו: , , , . , -h על-הבית: , , , , . , - מנער ועד-זקן: , , , ; , , , , . (; ; ) , -h כל-העם: , , , . () (), h מקצה: , , , .

19:5

וַיִּקְרְאוּ אֶל לוֹט וַיֹּאמְרוּ לוֹ אַיֵּה הָאֲנָשִׁים אֲשֶׁר בָּאוּ אֵלֶיךָ הַלָּיְלָה הוֹצִיאֵם אֵלֵינוּ וְנֵדְעָה אֹתָם

, : " , ? X , X!"

x .

, ויקראו: , , , , , . , - אל-לוט: , , , . , ויאמרו: , , , , , . , לו: , . , h איה: , , . (), h האנשים: , , , , , . () (), - אשר-באו: , , - , , . , אליך: , , , . , hh הלילה: , , , , . (; ; ) , h הוציאם: , , , , , . , אלינו: , , , , . , h ונדעה: , , , , . , אתם: , , .

 

19:6

וַיֵּצֵא אֲלֵהֶם לוֹט הַפֶּתְחָה וְהַדֶּלֶת סָגַר אַחֲרָיו

X , ,

x xx x x.

(), ויצא: , , , . , h אלהם: , , , . לוט: , , . , hh הפתחה: , , , , . , h והדלת: , , , , . (), סגר: , , . ( ), אחריו: , , , , .

 

19:7

וַיֹּאמַר אַל נָא אַחַי תָּרֵעוּ

: ", , !

x .

, ויאמר: , , , , . , , - אל-נא: , , . , אחי: , , . , תרעו: , , , .

 

19:8

הִנֵּה נָא לִי שְׁתֵּי בָנוֹת אֲשֶׁר לֹא יָדְעוּ אִישׁ אוֹצִיאָה נָּא אֶתְהֶן אֲלֵיכֶם וַעֲשׂוּ לָהֶן כַּטּוֹב בְּעֵינֵיכֶם רַק לָאֲנָשִׁים הָאֵל אַל תַּעֲשׂוּ דָבָר כִּי עַל כֵּן בָּאוּ בְּצֵל קֹרָתִי

, , - X , - , ".

x x x x .

, (), hh- הנה-נא: , , - , . (), לי: , . , שתי: , , . (, ) בנות: , , , . (), אשר: , , . , - לא-ידעו: , , , , . , איש: , , . (; ; ), (), h- אוציאה-נא: , , , , , , . , h אתהן: , , , . , אליכם: , , , , . (, ), ועשו: , , , . , h להן: , , . , כטוב בעיניכם: , , , ; , , , , , , . (), רק: , . (), לאנשים: , , , , , . , h האל: , , . (; ), - אל-תעשו: , , , , . , דבר: , , . ( ) , -- כי-על-כן: , , , . (), באו: , , . , בצל קרתי: , , ; , , , .

 

19:9

וַיֹּאמְרוּ גֶּשׁ הָלְאָה וַיֹּאמְרוּ הָאֶחָד בָּא לָגוּר וַיִּשְׁפֹּט שָׁפוֹט עַתָּה נָרַע לְךָ מֵהֶם וַיִּפְצְרוּ בָאִישׁ בְּלוֹט מְאֹד וַיִּגְּשׁוּ לִשְׁבֹּר הַדָּלֶת

: " !" : "- , ! X , !" , , .

x x x x x.

, ויאמרו: , , , , , . (; ), -hh גש-הלאה: , , , , . , ויאמרו: , , , , , . (), h האחד: , , , . (; , - ) (), - בא-לגור: , , , , . (; ), וישפט: , , , , . (; ), שפוט: , , , . ( ), h עתה: , , . ( ), נרע: , , . ( ), לך: , . ( ; ), h מהם: , , . () , ויפצרו: , , , , , . , באיש: , , , . , בלוט: , , , . (), מאד: , , . (; ), ויגשו: , , , , . , לשבר: , , , . , h הדלת: , , , .

 

19:10

וַיִּשְׁלְחוּ הָאֲנָשִׁים אֶת יָדָם וַיָּבִיאוּ אֶת לוֹט אֲלֵיהֶם הַבָּיְתָה וְאֶת הַדֶּלֶת סָגָרוּ

, - .

x x x x .

(; , ), וישלחו: , , , , , . (), h האנשים: , , , , , . () , - את-ידם: , , , . (), ויביאו: , , , , , . , - את-לות: , , , . , h אליהם: , , , , . , hh הביתה: , , , , . () , -h ואת-הדלת: , , - , , , . (), סגרו: , , , .

 

19:11

וְאֶת הָאֲנָשִׁים אֲשֶׁר פֶּתַח הַבַּיִת הִכּוּ בַּסַּנְוֵרִים מִקָּטֹן וְעַד גָּדוֹל וַיִּלְאוּ לִמְצֹא הַפָּתַח

X , X , - x , X .

x x xx.

() (), -h ואת-האנשים: , , - , , , , , . () (, ), - אשר-פתח: , , , , . , h הבית: , , , . (; ), h הכו: , , . , בסנורים: , , , , , , . , - מקטן ועד-גדול: , , , ; , , , , , . (), וילאו: , , , , . , למצא: , , , . (, ), h פתח: , , , .

 

19:12

וַיֹּאמְרוּ הָאֲנָשִׁים אֶל לוֹט עֹד מִי לְךָ פֹה חָתָן וּבָנֶיךָ וּבְנֹתֶיךָ וְכֹל אֲשֶׁר לְךָ בָּעִיר הוֹצֵא מִן הַמָּקוֹם

: " ? , , - X, , !

x x x x x x x.

, ויאמרו: , , , , , . (), h האנשים: , , , , , . , - אל-לות: , , , . ( ), עד: , . , - מי-לך: , , . (), h פה: , . (), חתן: , , . , ובניך: , , , , . , ובנתיך: , , , , , . (; ), וכל: , , . () , - אשר-לך: , , - , . , בעיר: , , , . (; ; ), h הוצא: , , , . (; ) (), -h מן-המקום: , - , , , , .

 

19:13

כִּי מַשְׁחִתִים אֲנַחְנוּ אֶת הַמָּקוֹם הַזֶּה כִּי גָדְלָה צַעֲקָתָם אֶת פְּנֵי יְ־הֹוָ־ה וַיְשַׁלְּחֵנוּ יְ־הֹוָ־ה לְשַׁחֲתָהּ

- , ".

x x x x x-x.

( ) , - כי-משחתים: , - , , , , , . , אנחנו: , , , , . () (), -h את-המקום: , - , , , , . , h הזה: , , . ( ) (), -h כי-גדלה: , , , , . , צעקתם: , , , , . , - את--פני: , , , . --- יהוה: , , , . (; , ) , וישלחנו: , , , , , , . --- יהוה: , , , . , h לשחתה: , , , , .

 

19:14

וַיֵּצֵא לוֹט וַיְדַבֵּר אֶל חֲתָנָיו לֹקְחֵי בְנֹתָיו וַיֹּאמֶר קוּמוּ צְּאוּ מִן הַמָּקוֹם הַזֶּה כִּי מַשְׁחִית יְ־הֹוָ־ה אֶת הָעִיר וַיְהִי כִמְצַחֵק בְּעֵינֵי חֲתָנָיו

, , X , x: " X - !" X .

x x x x x x xx x.

, ויצא: , , , . לוט: , , . (), וידבר: , , , , . () , - אל--חתניו: , - , , , , . , לקחי בנתיו: , , , ; , , , , . , ויאמר: , , , , . (; ), קומו: , , , . (), צאו: , , . (; ) (), -h מן--המקום: , - , , , , . , h הזה: , , . ( ) , -컠 כי-משחית: , - , , , , . --- יהוה: , , , . , -h𻠠 את-העיר: , , , , . ( ), h ויהי: , , , . () , כמצחק: , , , , . , בעיני: , , , , . , חתניו: , , , , .

 

19:15

וּכְמוֹ הַשַּׁחַר עָלָה וַיָּאִיצוּ הַמַּלְאָכִים בְּלוֹט לֵאמֹר קוּם קַח אֶת אִשְׁתְּךָ וְאֶת שְׁתֵּי בְנֹתֶיךָ הַנִּמְצָאֹת פֶּן תִּסָּפֶה בַּעֲוֹן הָעִיר

, , : ", X X , XX , X !"

x x x x x x x.

( , ), וכמו: , , , . (; ), h השחר: , , , . (; ; ), h עלה: , , . (; , ), ויאיצו: , , , , , . , h המלאכים: , , , , , , . , בלות: , , , . , לאמר: , , , . (; ), קומ: , , . (), קח: , . () , - את--אשתך: , , , , . () , - ואת-שתי: , , , , . , בנתיך: , , , , . , h הנמצאת: , , , , , . ( ) , -h פן--תספה: , , , , . ( ), בעון: , , , . , h העיר: , , , .

19:16

וַיִּתְמַהְמָהּ וַיַּחֲזִקוּ הָאֲנָשִׁים בְּיָדוֹ וּבְיַד אִשְׁתּוֹ וּבְיַד שְׁתֵּי בְנֹתָיו בְּחֶמְלַת יְ־הֹוָ־ה עָלָיו וַיֹּצִאֻהוּ וַיַּנִּחֻהוּ מִחוּץ לָעִיר

, X , , X - , - x , .

-x x x x x .

() , hh ויתמהמה: , , , , , , . , ויחזיקו: , , , , , , . (), h האנשים: , , , , , . , בידו: , , , . , - וביד-אשתו: , , , , , , . , וביד: , , , . , שתי: , , . , בנתיו: , , , , . , בחמלת: , , , , . --- יהוה: , , , . ( ; ), עליו: , , , . (), h ויצאהו: , , , , , . (), h ויחהו: , , , . , . (; ), מחוץ: , , , . , לעיר: , , , .

 

19:17

וַיְהִי כְהוֹצִיאָם אֹתָם הַחוּצָה וַיֹּאמֶר הִמָּלֵט עַל נַפְשֶׁךָ אַל תַּבִּיט אַחֲרֶיךָ וְאַל תַּעֲמֹד בְּכָל הַכִּכָּר הָהָרָה הִמָּלֵט פֶּן תִּסָּפֶה

: X , : " - , ! - !"

x x xx x xx x xx .

, h ויהי: , , , . (; , , ) (, ; ; ), h כהוציאם: , , , , , , . , אתם: , , . (; ), hh החוצה: , , , , . , ויאמרו: , , , , . (), h המלט: , , , . () , - על---נפשך: , , , , . , - אל-תביט: , , , , . , אחריך: , , , , . (; ; ), - ואל--תעמד: , , , , , . (, ; ) , -h בכל---הככר: , , , , , . , hhh ההרה: , , , . (), h המלט: , , , . ( ) , -h פן-תספה: , , , , .

19:18

וַיֹּאמֶר לוֹט אֲלֵהֶם אַל נָא אֲדֹנָי

: ", , , !

x .

, ויאמר: , , , , . לות: , , . (), h אלהם: , , , . , , - אל-נא: , , . , אדני: , , , .

 

19:19

הִנֵּה נָא מָצָא עַבְדְּךָ חֵן בְּעֵינֶיךָ וַתַּגְדֵּל חַסְדְּךָ אֲשֶׁר עָשִׂיתָ עִמָּדִי לְהַחֲיוֹת אֶת נַפְשִׁי וְאָנֹכִי לֹא אוּכַל לְהִמָּלֵט הָהָרָה פֶּן תִּדְבָּקַנִי הָרָעָה וָמַתִּי

- X X, , , , - : , !

x x x xx x x x x x .

, (), hh- הנה-נא: , , - , . , מצא: , , . , עבדך: , , , . , חן: , . , בעיניך: , , , , , . , ותגדל: , , , , . () , חסדך: , , , . (), אשר: , , . (; ; ), עשית: , , , . (; ; ), עמדי: , , , . (; ), h להחיות: , , , , , . () () , - את-נפשי: , , , , . , ואנכי: , , , , . (; ), לא: , . , אוכל: , , , . (), h להמלט: , , , , . , hhh ההרה: , , , . ( ) (; ; ) , - פן-תדבקני: , , , , , , . ( ), hh הרעה: , , , . , ומתי: , , , .

 

19:20

הִנֵּה נָא הָעִיר הַזֹּאת קְרֹבָה לָנוּס שָׁמָּה וְהִוא מִצְעָר אִמָּלְטָה נָּא שָׁמָּה הֲלֹא מִצְעָר הִוא וּתְחִי נַפְשִׁי

, - , , , - , !.."

x x x x x .

, (), hh- הנה-נא: , , - , . , h העיר: , , , . , h הזאת: , , , . (; ; ), h קרבה: , , , . ( ), לנוס: , , , . (), h שמה: , , . (, ), h והוא: , , , . (), מציר: , , , . (), h אמלטה: , , , , . (), נא: , . (), h שמה: , , . , h הלא: , , . (), מציר: , , , . (, ), h הוא: , , . , ותחי: , , , . () , נפשי: , , , .

 

19:21

וַיֹּאמֶר אֵלָיו הִנֵּה נָשָׂאתִי פָנֶיךָ גַּם לַדָּבָר הַזֶּה לְבִלְתִּי הָפְכִּי אֶת הָעִיר אֲשֶׁר דִּבַּרְתָּ

: ", - , .

x x .

, ויאמר: , , , , . , אליו: , , , . , hh הנה: , , . , נשאתי פניך: , , , , ; , , , . (, ), גם: , . (), לדבר: , , , . , h הזה: , , . , לבלתי: , , , , . (, ), h הפכי: , , , . () , h את-העיר: , - , , , . (), אשר: , , . (), דברת: , , , .

 

19:22

מַהֵר הִמָּלֵט שָׁמָּה כִּי לֹא אוּכַל לַעֲשׂוֹת דָּבָר עַד בֹּאֲךָ שָׁמָּה עַל כֵּן קָרָא שֵׁם הָעִיר צוֹעַר

, X !" - .

x x x .

(), h מהר: , , . (), h המלט: , , , . (), h שמה: , , . ( ), כי: , . (), לא: , . , אוכל: , , , . (; ; ), לעשות: , , , , . , דבר: , , . (; ; - ) , - עד-באך: , , , . (), h שמה: , , . , - על--כן: , , . (; ), קרא: , , . , -h שם-העיר: , - , , , . צוער: , , , .

 

19:23

הַשֶּׁמֶשׁ יָצָא עַל הָאָרֶץ וְלוֹט בָּא צֹעֲרָה

, .

x .

, h השמש: , , , . , יצא: , , . , -h על-הארץ: , , , , . , ולוט: , , , . (; ; - ), בא: , . h צערה: , , , .

 

19:24

וַי־הֹוָ־ה הִמְטִיר עַל סְדֹם וְעַל עֲמֹרָה גָּפְרִית וָאֵשׁ מֵאֵת יְ־הֹוָ־ה מִן הַשָּׁמָיִם

 

,

x.

--- ויהוה: , , , , . , h המטיר: , , , , . , - על---סדם: , , , . , -h ועל--עמרה: , , , , , . , גפרית: , , , , . , ואש: , , . ( ) ---, --- מאת יהוה: , , ; , , , . (, ) , -h מן-השמים: , , , , , .

 

19:25

וַיַּהֲפֹךְ אֶת הֶעָרִים הָאֵל וְאֵת כָּל הַכִּכָּר וְאֵת כָּל יֹשְׁבֵי הֶעָרִים וְצֶמַח הָאֲדָמָה

, , X X, .

x x x x x x.

(, ), h ויהפך: , , , , . () , -h את-הערים: , , , , , . ʻ, h האל: , , . (), ואת: , , . (, ; ) , -h כל-הככר: , , , , . (), ואת: , , . (, ; ) , - כל-ישבי: , , , , . , h הערים: , , , , . , וצמח: , , , . , hh האדמה: , , , , .

 

19:26

וַתַּבֵּט אִשְׁתּוֹ מֵאַחֲרָיו וַתְּהִי נְצִיב מֶלַח

, , .

x x x.

, ותבט: , , , . , אשתו: , , , . () , מאחריו: , , , , , . (), h ותהי: , , , . ( ), נציב: , , , . , מלח: , , .

, . -, : . -, ? , . , . . . . , , . , . . . . ? -, , , , , . : ? . סדם: , , . : עמרה: , , , . , , . , . , , , .

. . . , .

, . ? : . . . , , , . . : , , ?

. , . . . , . , , , , , . , , , .

, . , , . , , , . , , , , , , .

̸ , ? ? . . . . ̸ ? . , , . .

. . . , . . . . . : , . : , .

 

19:27

וַיַּשְׁכֵּם אַבְרָהָם בַּבֹּקֶר אֶל הַמָּקוֹם אֲשֶׁר עָמַד שָׁם אֶת פְּנֵי יְ־הֹוָ־ה

, , .

x x .

, וישכם: , , , , . , h אבאהם: , , , , . (), בבקר: , , , . (), -h אל-המקום: , - , , , , . ( ) (; ; ), - אשר-עמד: , , , , . , שם: , . , - את-פני: , , , . --- יהוה: , , , .

 

19:28

וַיַּשְׁקֵף עַל פְּנֵי סְדֹם וַעֲמֹרָה וְעַל כָּל פְּנֵי אֶרֶץ הַכִּכָּר וַיַּרְא וְהִנֵּה עָלָה קִיטֹר הָאָרֶץ כְּקִיטֹר הַכִּבְשָׁן

x , : , .

x x.

(; - ), וישקף: , , , , . , - על-פני: , , , . , סדם: , , . , h ועמרה: , , , , . ( ; ), - ועל כל-פני: , , ; , , , . (; ), ארץ: , , . , h הככר: , , , . , וירא: , , , . , hh- והנה: , , . (; , ; ), h עלה: , , . ( ), קיטר: , , , . (; ), h הארץ: , , , . (; , , - ) ( ), כקיטר: , , , , . (; ), h הכבשן: , , , , .

 

19:29

וַיְהִי בְּשַׁחֵת אֱ־לֹהִים אֶת עָרֵי הַכִּכָּר וַיִּזְכֹּר אֱ־לֹהִים אֶת אַבְרָהָם וַיְשַׁלַּח אֶת לוֹט מִתּוֹךְ הַהֲפֵכָה בַּהֲפֹךְ אֶת הֶעָרִים אֲשֶׁר יָשַׁב בָּהֵן לוֹט

, , , , X .

x x x x x xx x x x .

, h ויהי: , , , . , בשחת: , , , . , h אלהים: , , , , . () , - את--ערי: , , , . , h הככר: , , , . , ויזכר: , , , , . , h אלהים: , , , , . , -h את--אבאהם: , - , , , , . (; ; ), וישלח: , , , , . , - את-לוט: , , , . (, ), מתוך: , , , . , hhh ההפכה: , , , , . (, ), h בהפך: , , , . () , -h את-הערים: , , , , , . ( ) (), - אשר-ישב: , , , , . , h בהן: , , . לוט: , , .

 

19:30

וַיַּעַל לוֹט מִצּוֹעַר וַיֵּשֶׁב בָּהָר וּשְׁתֵּי בְנֹתָיו עִמּוֹ כִּי יָרֵא לָשֶׁבֶת בְּצוֹעַר וַיֵּשֶׁב בַּמְּעָרָה הוּא וּשְׁתֵּי בְנֹתָיו

, - : ; - .

x x .

(; , ; ), h ויעל: , , , . לוט: , , . , מצוער: , , , , . (), וישב: , , , . , h בהר: , , . , ושתי: , , , . , בנתיו: , , , , . , עמו: , , . ( ), כי: , . (; ), ירא: , , . (; ; ), לשבת: , , , . , בצוער: , , , , . (), וישב: , , , . , h במערה: , , , , . (, ), h הוא: , , . , ושתי: , , , . , בנתיו: , , , , .

(, 19:22) צוער: , , , ; (, 19:23) - צערה: , , , . ( 19:30) מצוער: ; , , , . (, 19:30) בצוער: , , , , .

צוער , . , צ ו צוער. , . , ו , : צערה. , , . צ ע, ר, ה. הרעצ: ה, ר , , ע צ. , : : .

. צוער, , . צ: , , , ו ע, ר. צוער , . ? ה, , ר ע צ. צערה, צוער, . צוער . צערה . צוער , .

. . . , , , , .

, , ה? . . , , . , , . ה, . ה , , , . .

, , , , , . , . , , . , , , . , , , . , , , . . . צ, ו ר. , . צ, ו ר, . , . . , .

. . , . : , . . .

, . . , , .

, , . . , , . .

, , . , בהר: , , . , , . . , - , , , , , h מערה: , , , ; , .

 

, , , , . . , , . , . , . . . . , , . , , . . , , . . h, , . , . . h, . , , , , - , .

 

19:31

וַתֹּאמֶר הַבְּכִירָה אֶל הַצְּעִירָה אָבִינוּ זָקֵן וְאִישׁ אֵין בָּאָרֶץ לָבוֹא עָלֵינוּ כְּדֶרֶךְ כָּל הָאָרֶץ

: " , , .

x x x.

, ותאמר: , , , , . , hh הבכירה: , , , , , . , -hh אל-הצעירה: , , , , , , . , אבינו: , , , , . ( - ), זקן: , , . (), ואיש: , , , . (, ; ), אין: , , . ( , ), בארץ: , , , . (; , ), לבוא: , , , . , עלינו: , , , , . , כדרך: , , , . (; ; ) (, ), -h כל-הארץ: , , , , .

 

19:32

לְכָה נַשְׁקֶה אֶת אָבִינוּ יַיִן וְנִשְׁכְּבָה עִמּוֹ וּנְחַיֶּה מֵאָבִינוּ זָרַע

, , ".

x x .

, h לכה: , , . , h נשקה: , , , . , - את-אבינו: , - , , , , . , יין: , , . , h ונשכבה: , , , , , . , עמו: , , . (, ), h ונחיה: , , , , . (; -, ) , מאבינו: , , , , , . (, ), זרע: , , .

 

19:33

וַתַּשְׁקֶיןָ אֶת אֲבִיהֶן יַיִן בַּלַּיְלָה הוּא וַתָּבֹא הַבְּכִירָה וַתִּשְׁכַּב אֶת אָבִיהָ וְלֹא יָדַע בְּשִׁכְבָהּ וּבְקוּמָהּ

, , , - , .

x x x-x -x.

, ותשקין: , , , , , . , -h את-אביהן: , - , , , , . , יין: , , . , h בלילה: , , , , . (, ), h הוא: , , . (; , ), ותבא: , , , . , hh הבכירה: , , , , , . , ותשכב: , , , , . , -h את-אביה: , , , , . ( - ), - ולא-ידע: , , , , . , h בשכבה: , , , , . , h ובקומה: , , , , , .

 

19:34

וַיְהִי מִמָּחֳרָת וַתֹּאמֶר הַבְּכִירָה אֶל הַצְּעִירָה הֵן שָׁכַבְתִּי אֶמֶשׁ אֶת אָבִי נַשְׁקֶנּוּ יַיִן גַּם הַלַּיְלָה וּבֹאִי שִׁכְבִי עִמּוֹ וּנְחַיֶּה מֵאָבִינוּ זָרַע

: ", ; - , , ".

x x x x x x x .

, h ויהי: , , , . - ( ; , , ) , ממחרת: , , , , . , ותאמר: , , , , . , hh הבכירה: , , , , , . , -hh אל-הצעירה: , , , , , , . () , h- הן-שכבתי: , - , , , , . , אמש: , , . , - את-אבי: , - , , . , נשקנו: , , , , . , יין: , , . , -hh גם-הלילה: , - , , , , . (), ובאי: , , , . , שכבי: , , , . , עמו: , , . (, ), h ונחיה: , , , , . (; -, ) , מאבינו: , , , , , . (, ), זרע: , , .

 

19:35

וַתַּשְׁקֶיןָ גַּם בַּלַּיְלָה הַהוּא אֶת אֲבִיהֶן יָיִן וַתָּקָם הַצְּעִירָה וַתִּשְׁכַּב עִמּוֹ וְלֹא יָדַע בְּשִׁכְבָהּ וּבְקֻמָהּ

, , ; - , .

x x-x -x.

, ותשקין: , , , , , . , גם: , . , h בלילה: , , , , . , hh ההוא: , , , . , -h את-אביהן: , , , , , . , יין: , , . (, ; ), ותקם: , , , . , hh הצעירה: , , , , , . , ותשכב: , , , , . , עמו: , , . ( - ), - ולא-ידע: , , , , . , h בשכבה: , , , , . , h ובקמה: , , , , .

19:36

וַתַּהֲרֶיןָ שְׁתֵּי בְנוֹת לוֹט מֵאֲבִיהֶן

.

x .

, h ותהרין: , , , , , . , שתי: , , . , - בנות--לוט: , , , - , , . (; -, ) , h מאביהן: , , , , , .

 

19:37

וַתֵּלֶד הַבְּכִירָה בֵּן וַתִּקְרָא שְׁמוֹ מוֹאָב הוּא אֲבִי מוֹאָב עַד הַיּוֹם

, - .

x x x.

, ותלד: , , , . , hh הבכירה: , , , , , . , בן: , . ( ; ; ), ותקרא: , , , , . , שמו: , , . מואב: , , , . (, ), h הוא: , , . (, ) , - אבי-מואב: , , , , , . , -h עד-היום: , , , , .

 

19:38

וְהַצְּעִירָה גַם הִוא יָלְדָה בֵּן וַתִּקְרָא שְׁמוֹ בֶּן עַמִּי הוּא אֲבִי בְנֵי עַמּוֹן עַד הַיּוֹם

, - .

x x x.

, hh הצעירה: , , , , , , . (, ), -h גם-הוא: , , , . , h ילדה: , , , . , בן: , . ( ; ; ), ותקרא: , , , , . , שמו: , , . -, - בן-עמי: , , , . (, ), h הוא: , , . (, ), אבי: , , . , - בני-עמון: , , , , , . , -h עד-היום: , , , , .

(, 20:1,2;10-12) : h , , . h , : ; , , h: , ?. h: , . : , , .

20:1

וַיִּסַּע מִשָּׁם אַבְרָהָם אַרְצָה הַנֶּגֶב וַיֵּשֶׁב בֵּין קָדֵשׁ וּבֵין שׁוּר וַיָּגָר בִּגְרָר

, , .

x .

( ), ויסע: , , , . , משם: , , . , h אבאהם: , , , , . , h ארצה: , , , (, ). ( ), h הנגב: , , , . (), וישב: , , , . , - בין-קדש: , , - , , . , ובין שור: , , , ; , , . (), ויגר: , , , . , בגרר: , , , (, ; ; ).

 

20:2

וַיֹּאמֶר אַבְרָהָם אֶל שָׂרָה אִשְׁתּוֹ אֲחֹתִי הִוא וַיִּשְׁלַח אֲבִימֶלֶךְ מֶלֶךְ גְּרָר וַיִּקַּח אֶת שָׂרָה

, : " - ", X, , .

x x x x x x x .

, ויאמר: , , , , . h אברהם: , , , , . , - אל-שרה: , - , , . , אשתו: , , , . , h אחתי הוא: , , , ; , , . (, ); וישלח: , , , , . , אבימלך: , , , , , . , מלך: , , . , גרר: , , . (, ), ויקח: , , , . , -h את-שרה: , , , .

 

20:3

וַיָּבֹא אֱ־לֹהִים אֶל אֲבִימֶלֶךְ בַּחֲלוֹם הַלָּיְלָה וַיֹּאמֶר לוֹ הִנְּךָ מֵת עַל הָאִשָּׁה אֲשֶׁר לָקַחְתָּ וְהִוא בְּעֻלַת בָּעַל

X , : ", - , , - !"

x x x x x x .

(, , - ), ויבא: , , , . , h אלהים: , , , , . , - אל-אבימלך: , , , , , , . (), בחלום: , , , , . , hh הלילה: , , , , . , ויאמר: , , , , . ( ; - ), לו: , . , h הנך: , , . ̸, מת: , . () , -hh על-האשה: , , , , . () (, ), - אשר-לקחת: , , , , , . , h והוא: , , , . , בעלת בעל: , , , ; , , .

 

20:4

וַאֲבִימֶלֶךְ לֹא קָרַב אֵלֶיהָ וַיֹּאמַר אֲדֹנָי הֲגוֹי גַּם צַדִּיק תַּהֲרֹג

X , : "! ?

x x x.

, ואבימלך: , , , , , , . (, ), לא: , . ( ; - ), קרב: , , . , h אליה: , , , . , ויאמר: , , , , . , אדני: , , , . , h הגוי: , , , . , - גם-צדיק: , , , , . , h תהרג: , , , .

 

20:5

הֲלֹא הוּא אָמַר לִי אֲחֹתִי הִוא וְהִיא גַם הִוא אָמְרָה אָחִי הוּא בְּתָם לְבָבִי וּבְנִקְיֹן כַּפַּי עָשִׂיתִי זֹאת

: , - : ! , ".

x x x x x x x .

, h הלא: , , . , h הוא: , , . (; ) , - אמר-לי: , , , . , אחתי: , , , . , h הוא: , , . , h-h והיאגם-הוא: , , , , , , . , h אמרה: , , , . , אחי: , , . , h הוא: , , . () (), - בתם-לבבי: , , , , , . , ובנקין: , , , , , . , , כפי: , , . (; ; ) , עשיתי: , , , , . , זאת: , , .

 

20:6

וַיֹּאמֶר אֵלָיו הָאֱ־לֹהִים בַּחֲלֹם גַּם אָנֹכִי יָדַעְתִּי כִּי בְתָם לְבָבְךָ עָשִׂיתָ זֹּאת וָאֶחְשֹׂךְ גַּם אָנֹכִי אוֹתְךָ מֵחֲטוֹ לִי עַל כֵּן לֹא נְתַתִּיךָ לִנְגֹּעַ אֵלֶיה

: " , - : .

x x x x xx x x x x x.

, ויאמר: , , , , . , אליו: , , , . , hh האלהים: , , , , , . (), בחלם: , , , . , גם: , . ߻, אנכי: , , , . , ידעתי: , , , , . ( ), כי: , . () (), - בתם-לבבך: , , , , , . (; ; ) , עשית: , , , . , זאת: , , . (; ), ואחשך: , , , , . ߻, - גם-אנכי: , , , , . , אותך: , , , . , - מחטו- לי: , , , , . , - על-כן: , , . , - לא-נתתיך: , , , , , . , לנגע: , , , . , h אליה: , , , .

 

20:7

וְעַתָּה הָשֵׁב אֵשֶׁת הָאִישׁ כִּי נָבִיא הוּא וְיִתְפַּלֵּל בַּעַדְךָ וֶחְיֵה וְאִם אֵינְךָ מֵשִׁיב דַּע כִּי מוֹת תָּמוּת אַתָּה וְכָל אֲשֶׁר לָך

, - ; - : - , , ".

x x x x x x x x.

( ), h ועתה: , , , . , h השב: , , . () ( ), --h אשת--האיש: , , , , , . ( ) , - כי-נביא: , , , , . , h הוא: , , . , ויתפלל: , , , , , . (, , , ), בעדך: , , , . ( ), h וחיה: , , , . (, ; ) , -- ואם--אינך: , , , , , . (), משיב: , , , . (), דע: , . ( ) (, - ), - כי-מות: , , , . , תמות: , , , . , h אתה: , , . (, , ), () , --- וכלאשר-לך: , , -- , , , .

 

20:8

וַיַּשְׁכֵּם אֲבִימֶלֶךְ בַּבֹּקֶר וַיִּקְרָא לְכָל עֲבָדָיו וַיְדַבֵּר אֶת כָּל הַדְּבָרִים הָאֵלֶּה בְּאָזְנֵיהֶם וַיִּירְאוּ הָאֲנָשִׁים מְאֹד

X , X X, , .

x x x .

, וישכם: , , , , . , אבימלך: , , , , , . , בבקר: , , , . (; ; ), ויקרא: , , , , . () , - לכל-עבדיו: , , , , , , . (), וידבר: , , , , . () (, , ) , --h אתכל--הדברים: , , , , , , , . , hh האלה: , , , . (), h באזניהם: , , , , , , . (), וייראו: , , , , , . (), h האנשים: , , , , , . (), מאד: , , .

 

20:9

וַיִּקְרָא אֲבִימֶלֶךְ לְאַבְרָהָם וַיֹּאמֶר לוֹ מֶה עָשִׂיתָ לָּנוּ וּמֶה חָטָאתִי לָךְ כִּי הֵבֵאתָ עָלַי וְעַל מַמְלַכְתִּי חֲטָאָה גְדֹלָה מַעֲשִׂים אֲשֶׁר לֹא יֵעָשׂוּ עָשִׂיתָ עִמָּדִי

X , : " ? , X? X !"

x x x x x x x .

(; ; ), ויקרא: , , , , . , אבימלך: , , , , , . , h לאברהם: , , , , , . , ויאמר: , , , , . ( ; - ), לו: , . (, , ) , h- מה-עשית: , , , , . ( ), לנו: , , . () , -- ומה-חטאתי: , , , , , , . , לך: , . ( ) (), -h כי-הביאת: , , , , . ( , ), עלי: , , . () , - ועל-ממלכתי: , , , , , , , . , h חטאה: , , , . (), h גדלה: , , , . (), מעשים: , , , , . (), אשר: , , . (; ; ), - לא-יעשו: , , , , . (, , ) , עשית: , , , . ( ), עמדי: , , , .

 

20:10

וַיֹּאמֶר אֲבִימֶלֶךְ אֶל אַבְרָהָם מָה רָאִיתָ כִּי עָשִׂיתָ אֶת הַדָּבָר הַזֶּה

X : " , ?"

x x .

, ויאמר: , , , , . , אבימלך: , , , , , . , -h אל-אברהם: , - , , , , . , h מה: , . (; ; ) , ראית: , , , . ( ), כי: , . (, , ) , עשית: , , , . () , --h את--הדבר: , , , , . , hh הזה: , , .

 

20:11

וַיֹּאמֶר אַבְרָהָם כִּי אָמַרְתִּי רַק אֵין יִרְאַת אֱ־לֹהִים בַּמָּקוֹם הַזֶּה וַהֲרָגוּנִי עַל דְּבַר אִשְׁתִּי

: " : X , - .

x x .

, ויאמר: , , , , . , h אברהם: , , , , . ( ), כי: , . (; ) , אמרתי: , , , , . (), רק: , . (; ), - אין-יראת: , , , , , . , h אלהים: , , , , . (), במקום: , , , , . , hh הזה: , , . , h והרגוני: , , , , , , . -, - על-דבר: , , , . , אשתי: , , , .

 

20:12

וְגַם אָמְנָה אֲחֹתִי בַת אָבִי הִוא אַךְ לֹא בַת אִמִּי וַתְּהִי לִי לְאִשָּׁה

, - - .

x x x x .

(; ), -h וגם-אמנה: , , , , , . , אחתי: , , , . , - בת-אבי: , , , . , h הוא: , , . (), אך: , . , לא: , . , - בת-אמי: , , , . , h- ותהי-לי: , , , - , . , h לאשה: , , , .

 

20:13

וַיְהִי כַּאֲשֶׁר הִתְעוּ אֹתִי אֱ־לֹהִים מִבֵּית אָבִי וָאֹמַר לָהּ זֶה חַסְדֵּךְ אֲשֶׁר תַּעֲשִׂי עִמָּדִי אֶל כָּל הַמָּקוֹם אֲשֶׁר נָבוֹא שָׁמָּה אִמְרִי לִי אָחִי הוּא

, , : - , , : ".

x x -x xx x x.

, h ויהי: , , , . , כאשר: , , , . ( , ), h התעו: , , , . , אתי: , , . , h אלהים: , , , , . , מבית: , , , . , אבי: , , . (; ), ואמר: , , , . , h לה: , . ( , ), זה: , . () , חסדך: , , , . (), אשר: , , . (, , ) , תעשי: , , , . ( ), עמדי: , , , . ʻ, אל: , . (, , ) (), -h כל-המקום: , - , , , , . (), אשר: , , . (; , ), נבוא: , , , . (), h שמה: , , . (; ) , - אמרי-לי: , , , - , . , אחי: , , . , h הוא: , , .

 

20:14

וַיִּקַּח אֲבִימֶלֶךְ צֹאן וּבָקָר וַעֲבָדִים וּשְׁפָחֹת וַיִּתֵּן לְאַבְרָהָם וַיָּשֶׁב לוֹ אֵת שָׂרָה אִשְׁתּו

X , , , , .

x x x x .

(; ), ויקח: , , , . , אבימלך: , , , , , . , צאן: , , . , ובקר: , , , . , ועבדים: , , , , , . , ושפחת: , , , , . (), ויתן: , , , . , h לאברהם: , , , , , . , וישב: , , , . ( - ), לו: , . , h את שרה: , ; , , . , אשתו: , , , .

 

20:15

וַיֹּאמֶר אֲבִימֶלֶךְ הִנֵּה אַרְצִי לְפָנֶיךָ בַּטּוֹב בְּעֵינֶיךָ שֵׁב

X: " - , ".

x x x .

, ויאמר: , , , , . , אבימלך: , , , , , . , h הנה: , , . (, ) , ארצי: , , , . (; -) , לפניך: , , , , . (), בטוב: , , , . , בעיניך: , , , , , . (, ), שב: , .

 

20:16

וּלְשָׂרָה אָמַר הִנֵּה נָתַתִּי אֶלֶף כֶּסֶף לְאָחִיךְ הִנֵּה הוּא לָךְ כְּסוּת עֵינַיִם לְכֹל אֲשֶׁר אִתָּךְ וְאֵת כֹּל וְנֹכָחַת

: " - X, , ".

xx x x x x xx.

, h ולשרה: , , , , . , אמר: , , . , h הנה: , , . (), נתתי: , , , . , אלף: , , . , כסף: , , . , לאחיך: , , , , . , h הנה: , , . (, ) , h--h הוא--לך: , , -- , . , עינים כסות: , , , ; , , , , . (, , ), לכל: , , . (), אשר: , , . , אתך: , , . () (, , ), ואת כל: , , ; , . , ונכחת: , , , , .

 

20:17

וַיִּתְפַּלֵּל אַבְרָהָם אֶל הָאֱ־לֹהִים וַיִּרְפָּא אֱ־לֹהִים אֶת אֲבִימֶלֶךְ וְאֶת אִשְׁתּוֹ וְאַמְהֹתָיו וַיֵּלֵדוּ

, X, , , ,

x x x x .

, ויתפלל: , , , , , . , h אברהם: , , , , . , --hh אל--אלהים: , , , , , , . , וירפא: , , , , . , h אלהים: , , , , . , --- את---אבימלך: , --- , , , , , . , --- ואת---אשתו: , , --- , , , . , h ואמהתיו: , , , , , , . (), וילדו: , , , , .

 

20:18

כִּי עָצֹר עָצַר יְ־הֹוָ־ה בְּעַד כָּל רֶחֶם לְבֵית אֲבִימֶלֶךְ עַל דְּבַר שָׂרָה אֵשֶׁת אַבְרָהָם

X - , .

x x x.

( ) (), כי-עצר: , , , . (), עצר: , , . --- יהוה: , , , . (, ; , ; , ), בעד: , , . (, , ) , - כל-רחם: , , , . , לבית: , , , . , אבימלך: , , , , , . - (, , ; ), -- על--דבר: , , , . , h שרה: , , . , אשת: , , . , h אברהם: , , , , .

 

21:1

וַי־הֹוָ־ה פָּקַד אֶת שָׂרָה כַּאֲשֶׁר אָמָר וַיַּעַשׂ יְ־הֹוָ־ה לְשָׂרָה כַּאֲשֶׁר דִּבֵּר

, , , :

.

--- ויהוה: , , , , . (; ; ), פקד: , , . , -h את-שרה: , , , . , כאשר: , , , . (; ), אמר: , , . (, , ), ויעש: , , , . --- יהוה: , , , . , h לשרה: , , , . , כאשר: , , , . (), דבר: , , .

 

21:2

וַתַּהַר וַתֵּלֶד שָׂרָה לְאַבְרָהָם בֵּן לִזְקֻנָיו לַמּוֹעֵד אֲשֶׁר דִּבֶּר אֹתוֹ אֱ־לֹהִים

, - , .

x .

, h ותהר: , , , . , ותלד: , , , . , h שרה: , , . , h לאברהם: , , , , , . , בן: , . , לזקניו: , , , , , . ( ), למועד: , , , , . () (), -- אשר--דבר: , , -- , , . , אתו: , , . , h אלהים: , , , , .

 

21:3

וַיִּקְרָא אַבְרָהָם אֶת שֶׁם בְּנוֹ הַנּוֹלַד לוֹ אֲשֶׁר יָלְדָה לּוֹ שָׂרָה יִצְחָק

, , , X.

x x.

( ; ; ), ויקרא: , , , , . , h אברהם: , , , , . , ---- את--שם--בנו: , , , , . ( ) (; - ), h- הנולד-לו: , , , , , . () () ( ; - ), -h-- אשר-ילדה--לו: , , , , , , . , h שרה: , , . , יצחק: , , , .

 

21:4

וַיָּמָל אַבְרָהָם אֶת יִצְחָק בְּנוֹ בֶּן שְׁמֹנַת יָמִים כַּאֲשֶׁר צִוָּה אֹתוֹ אֱ־לֹהִים

X, , , .

x x .

, וימל: , , , . , h אברהם: , , , , . , - את-יצחק: , , , , . , בנו: , , . (), - ימים בן-שמנת: , , , , ; , , , . , כאשר: , , , . (; ), h צוה: , , . , אתו: , , . , h אלהים: , , , , .

 

21:5

וְאַבְרָהָם בֶּן מְאַת שָׁנָה בְּהִוָּלֶד לוֹ אֵת יִצְחָק בְּנוֹ

, X, .

x x .

, h ואברהם: , , , , , . , - בן-מאת שנה: , , , ; , , . () , h בהולד לו: , , , , ; , . , את יצחק: , ; , , , . , בנו: , , .

 

21:6

וַתֹּאמֶר שָׂרָה צְחֹק עָשָׂה לִי אֱ־לֹהִים כָּל הַשֹּׁמֵעַ יִצְחַק לִי

: " , , , ".

x x x .

, ותאמר: , , , , . , h שרה: , , . , צחק: , , . (, ; ), עשה: , , . , לי: , . , h אלהים: , , , , . (, , ), (; ), -h כל-השמע: , , , , . , - יצחק-לי: , , , , .

 

21:7

וַתֹּאמֶר מִי מִלֵּל לְאַבְרָהָם הֵינִיקָה בָנִים שָׂרָה כִּי יָלַדְתִּי בֵן לִזְקֻנָיו

: " : ? !"

x x .

, ותאמר: , , , , . , מלל מי: , ; , , . , h לאברהם: , , , , , . , hh היניקה: , , , , , . , בנים: , , , . , h שרה: , , . ( ) , - כי-ילדתי: , , , , , . , בן: , . , לזקניו: , , , , , .

 

21:8

וַיִּגְדַּל הַיֶּלֶד וַיִּגָּמַל וַיַּעַשׂ אַבְרָהָם מִשְׁתֶּה גָדוֹל בְּיוֹם הִגָּמֵל אֶת יִצְחָק

, , X .

x x x x.

(), ויגדל: , , , , . (), h הילד: , , , . ( ), ויגמל: , , , , . (; ; ; ), ויעש: , , , . , h אברהם: , , , , . (), h משתה: , , , . (), גדול: , , , . , ביום: , , , . ( ), h הגמל: , , , . , את--יצחק: , -- , , , .

 

21:9

וַתֵּרֶא שָׂרָה אֶת בֶּן הָגָר הַמִּצְרִית אֲשֶׁר יָלְדָה לְאַבְרָהָם מְצַחֵק

, , , ,

x x x.

, ותרא: , , , . , h שרה: , , . , -- את-בן-הגר: , , , , . , h המצרית: , , , , , . () (), -h אשר-ילדה: , , , , , . , h לאברהם: , , , , , . (), מצחק: , , , .

 

21:10

וַתֹּאמֶר לְאַבְרָהָם גָּרֵשׁ הָאָמָה הַזֹּאת וְאֶת בְּנָהּ כִּי לֹא יִירַשׁ בֶּן הָאָמָה הַזֹּאת עִם בְּנִי עִם יִצְחָק

: " , , X".

x x -x x x.

, ותאמר: , , , , . , h לאברהם: , , , , , . (; ; , ), גרש: , , . , hh האמה: , , , . , h הזאת: , , , . () 帻, --h ואת--בנה: , , , , . ( ), כי: , . (), לא: , . (), יירש: , , , . , -hh בן-האמה: , - , , , . , h הזאת: , , , . () , - עם-בני: , , , . () , - עם-יצחק: , , , , .

 

21:11

וַיֵּרַע הַדָּבָר מְאֹד בְּעֵינֵי אַבְרָהָם עַל אוֹדֹת בְּנוֹ

.

x .

( ), וירע: , , , . (; ; ), h הדבר: , , , . (), מאד: , , . ( ), בעיני: , , , , . , h אברהם: , , , , . (), על אודת: , ; , , , . , בנו: , , .

 

21:12

וַיֹּאמֶר אֱ־לֹהִים אֶל אַבְרָהָם אַל יֵרַע בְּעֵינֶיךָ עַל הַנַּעַר וְעַל אֲמָתֶךָ כֹּל אֲשֶׁר תֹּאמַר אֵלֶיךָ שָׂרָה שְׁמַע בְּקֹלָהּ כִּי בְיִצְחָק יִקָּרֵא לְךָ זָרַע

: " : , , - X !

x x x x -x x x .

() , ויאמר: , , , , . , h אלהים: , , , , . , ---h אל---אברהם: , --- , , , , . (; ) ( ), - אל-ירע: , , , . ( ) , בעיניך: , , , , , . (; ), -h על-הנער: , , , , . , -- ועל--אמתך: , , , , , . (, , ), כל: , . (), אשר: , , . , תאמר: , , , . , אליך: , , , . , h שרה: , , . , h שמע בקלה: , , ; , , , . ( ), כי: , . , ביצחק: , , , , . ( ; ; ), יקרא: , , , . , לך: , . (), זרע: , , .

 

21:13

וְגַם אֶת בֶּן הָאָמָה לְגוֹי אֲשִׂימֶנּוּ כִּי זַרְעֲךָ הוּא

, - ".

x x x.

(, ) , וגם: , , . () , --hh את-בן-האמה: , , , , , . , לגוי: , , , . (; ), אשימנו: , , , , , . ( ), כי: , . () , זרעך: , , , . (, ), h הוא: , , .

 

21:14

וַיַּשְׁכֵּם אַבְרָהָם בַּבֹּקֶר וַיִּקַּח לֶחֶם וְחֵמַת מַיִם וַיִּתֵּן אֶל הָגָר שָׂם עַל שִׁכְמָהּ וְאֶת הַיֶּלֶד וַיְשַׁלְּחֶהָ וַתֵּלֶךְ וַתֵּתַע בְּמִדְבַּר בְּאֵר שָׁבַע

, X X - , ; , .

x x x x x-x x x x .

, וישכם: , , , , . , h אברהם: , , , , . , בבקר: , , , . () (, ), - ויקח-לחם: , , , , , . , וחמת מים: , , , ; , , . (), ויתן: , , , . , -- אל--הגר: , , , . (, ; ), שם: , . (, ) , --h על--שכמה: , , , , . () (), ---h ואת---הילד: , , --- , , , . (; ), h וישלחה: , , , , , . () , ותלך: , , , . , ותתע: , , , . , במדבר: , , , , . , באר שבע: , , ; , , .

 

21:15

וַיִּכְלוּ הַמַּיִם מִן הַחֵמֶת וַתַּשְׁלֵךְ אֶת הַיֶּלֶד תַּחַת אַחַד הַשִּׂיחִם

X, ,

x x x x x x xx.

(), ויכלו: , , , , . , h המים: , , , . () , -h מן-החמת: , , , , . (), ותשלך: , , , , . () (), ---h את---הילד: , --- , , , . (), תחת: , , . , אחת: , , . , h השיחם: , , , , .

 

21:16

וַתֵּלֶךְ וַתֵּשֶׁב לָהּ מִנֶּגֶד הַרְחֵק כִּמְטַחֲוֵי קֶשֶׁת כִּי אָמְרָה אַל אֶרְאֶה בְּמוֹת הַיָּלֶד וַתֵּשֶׁב מִנֶּגֶד וַתִּשָּׂא אֶת קֹלָהּ וַתֵּבְך

, , , : " ", , .

x -x xx x x -x .

(), ותלך: , , , . (, ), ותשב: , , , . , h לה: , . (, ), מנגד: , , , . ( ; , ), h הרחק: , , , . (; , , ) , כמטחוי: , , , , , . , קשת: , , . ( ), כי: , . , h אמרה: , , , . () (; ), -h אל-אראה: , , , , . , במות: , , , . (), h הילד: , , , . (, ), ותשב: , , , . (, ), מנגד: , , , . (, ), ותשא: , , , . , -h את-קלה: , , , . , ותבך: , , , .

21:17

וַיִּשְׁמַע אֱ־לֹהִים אֶת קוֹל הַנַּעַר וַיִּקְרָא מַלְאַךְ אֱ־לֹהִים אֶל הָגָר מִן הַשָּׁמַיִם וַיֹּאמֶר לָהּ מַה לָּךְ הָגָר אַל תִּירְאִי כִּי שָׁמַע אֱ־לֹהִים אֶל קוֹל הַנַּעַר בַּאֲשֶׁר הוּא שָׁם

, , : " , ? : , x .

x x x -x x x x .

( ), וישמע: , , , , . , h אלהים: , , , , . , --- את---קול: , , , . (, ), h הנער: , , , . (), ויקרא: , , , , . (), מלאך: , , , . , h אלהים: , , , , . , - אל-הגר: , , , . () , --h מן--השמים: , , , , , . , ויאמר: , , , , . , h לה: , . , h- מה-לך: , , . , הגר: , , . , - אל-תיראי: , , , , , . ( ) ( ), - כי-שמע: , , , . , h אלהים: , , , , . , - אל-קול: , , , . (, ), h הנער: , , , . , , h- באשר הוא-שם: , , , ; , , , .

 

21:18

קוּמִי שְׂאִי אֶת הַנַּעַר וְהַחֲזִיקִי אֶת יָדֵךְ בּוֹ כִּי לְגוֹי גָּדוֹל אֲשִׂימֶנּוּ

, : !"

x xx x .

(; , ; ), קומי: , , , . (, ), שאי: , , . () (, ), -h את-הנער: , - , , , . ( ) , h והחזיקי: , , , , , , . , --- את---ידך: , --- , , . ( ), בו: , . ( ) , - כי-לגוי: , , , , . (), גדול: , , , . (; ) , אשימנו: , , , , , .

 

21:19

וַיִּפְקַח אֱ־לֹהִים אֶת עֵינֶיהָ וַתֵּרֶא בְּאֵר מָיִם וַתֵּלֶךְ וַתְּמַלֵּא אֶת הַחֵמֶת מַיִם וַתַּשְׁקְ אֶת הַנָּעַר

, - , X .

x x x x.

( - ), ויפקח: , , , , . , h אלהים: , , , , . , -h את-עיניה: , , , , , . , ותרא: , , , . , באר: , , . , מים: , , . (), ותלך: , , , . (; ), ותמלא: , , , , . () , -h את-החמת: , - , , , . , מים: , , . , ותשק: , , , . Ѡ () (, ), -h את-הנער: , - , , , .

 

21:20

וַיְהִי אֱ־לֹהִים אֶת הַנַּעַר וַיִּגְדָּל וַיֵּשֶׁב בַּמִּדְבָּר וַיְהִי רֹבֶה קַשָּׁת

x : , , .

x x x .

, h ויהי: , , , . , h אלהים: , , , , . Ѡ () (, ), -h את-הנער: , - , , , . () , ויגדול: , , , , . (), וישב: , , , . , במדבר: , , , , . , h ויהי: , , , . , h רבה קשת: , , ; , , .

 

21:21

וַיֵּשֶׁב בְּמִדְבַּר פָּארָן וַתִּקַּח לוֹ אִמּוֹ אִשָּׁה מֵאֶרֶץ מִצְרָיִם

, .

x .

(), וישב: , , , . , במדבר: , , , , . פארן: , , , . (; ) , -- ( - ) ותקח: , , , , . , אמו: , , . , h אשה: , , . () (, ), מארץ: , , , . , מצרים: , , , , .

 

21:22

וַיְהִי בָּעֵת הַהִוא וַיֹּאמֶר אֲבִימֶלֶךְ וּפִיכֹל שַׂר צְבָאוֹ אֶל אַבְרָהָם לֵאמֹר אֱ־לֹהִים עִמְּךָ בְּכֹל אֲשֶׁר אַתָּה עֹשֶׂה

: X X : " , !

x x x x x x x .

, h ויהי: , , , . (), hh ההוא בעת: , , ; , , , . , ויאמר: , , , , . , אבימלך: , , , , , . , ופיכל: , , , , . , - שר-צבאו: , , , , . , -h אל-אברהם: , - , , , , . , לאמר: , , , . , h אלהים: , , , , . , עמך: , , . (, ), בכל: , , . () , -h אשר-אתה: , , , , . (; ; ), עשה: , , .

21:23

וְעַתָּה הִשָּׁבְעָה לִּי בֵאלֹהִים הֵנָּה אִם תִּשְׁקֹר לִי וּלְנִינִי וּלְנֶכְדִּי כַּחֶסֶד אֲשֶׁר עָשִׂיתִי עִמְּךָ תַּעֲשֶׂה עִמָּדִי וְעִם הָאָרֶץ אֲשֶׁר גַּרְתָּה בָּהּ

, , , ; , , , ".

x x x x x x -x.

( ), h ועתה: , , , . , hh השבעה: , , , , . , לי: , . , h אלהים: , , , , , . , hh הנה: , , . (, ; ) (), - אם-תשקר: , , , , . , לי: , . , ולניני: , , , , , . , ולנכדי: , , , , , . () , כחסד: , , , . () (; ; ), - אשר-עשיתי: , , , , , , . , עמך: , , . (; ; ), h תעשה: , , , . ( ), עמדי: , , . . () , -h ועם-הארץ: , , , , , . () (); -h אשר-גרתה: , , , , , . ( ), h בה: , .

 

21:24

וַיֹּאמֶר אַבְרָהָם אָנֹכִי אִשָּׁבֵעַ

: " ".

x x .

, ויאמר: , , , , . , h אברהם: , , , , . ߻, אנכי: , , , . , אשבע: , , , .

 

21:25

וְהוֹכִחַ אַבְרָהָם אֶת אֲבִימֶלֶךְ עַל אֹדוֹת בְּאֵר הַמַּיִם אֲשֶׁר גָּזְלוּ עַבְדֵי אֲבִימֶלֶךְ

X , X.

xxx x x x x.

(), h והוכח: , , , , . , h אברהם: , , , , . , -- את--אבימלך: , -- , , , , , . (), - על-אדות: , , , , . , באר: , , . , h המים: , , , . (); אשר: , , . (), גזלו: , , , . (), עבדי: , , , . , אבימלך: , , , , , .

 

 

 

21:26

וַיֹּאמֶר אֲבִימֶלֶךְ לֹא יָדַעְתִּי מִי עָשָׂה אֶת הַדָּבָר הַזֶּה וְגַם אַתָּה לֹא הִגַּדְתָּ לִּי וְגַם אָנֹכִי לֹא שָׁמַעְתִּי בִּלְתִּי הַיּוֹם

X : " , , , X ".

x x x.

, ויאמר: , , , , . , אבימלך: , , , , , . , לא: , . () , ידעתי: , , , , . , מי: , . (; ), h עשה: , , . , -h h הזה את-הדבר: , , , , ; , , . (), -h וגם-אתה: , , , , . (), -h לא-הגדת: , , , , . , לי: , . (), וגם: , , . ߻, אנכי: , , , . , לא: , . , שמעתי: , , , , . () , h בלתי היום: , , , ; , , , .

 

21:27

וַיִּקַּח אַבְרָהָם צֹאן וּבָקָר וַיִּתֵּן לַאֲבִימֶלֶךְ וַיִּכְרְתוּ שְׁנֵיהֶם בְּרִית

, X, .

x x x x x .

(; ), ויקח: , , , . , h אברהם: , , , , . , צאן: , , . , ובקר: , , , . (), ויתן: , , , . , לאבימלך: , , , , , , . , ויכרתו: , , , , , . ( ), h שניהם: , , , , . , ברית: , , , .

21:28

וַיַּצֵּב אַבְרָהָם אֶת שֶׁבַע כִּבְשֹׂת הַצֹּאן לְבַדְּהֶן

.

x x x.

(; ), ויצב: , , , . , h אברהם: , , , , . () , --- את---שבע: , --- , , . , כבשת: , , , . , הצאן: , , , . ( , , ), h לבדהן: , , , , .

 

21:29

וַיֹּאמֶר אֲבִימֶלֶךְ אֶל אַבְרָהָם מָה הֵנָּה שֶׁבַע כְּבָשֹׂת הָאֵלֶּה אֲשֶׁר הִצַּבְתָּ לְבַדָּנָה

X : " , X ?"

x x x .

, ויאמר: , , , , . , אבימלך: , , , , , . , -h אל-אברהם: , - , , , , . , h מה: , . , hh הנה: , , . , שבע: , , . , כבשת: , , , . , hh האלה: , , , . (); אשר: , , . (; ) , h הצבת: , , , . ( , , ), h לבדנה: , , , , .

 

21:30

וַיֹּאמֶר כִּי אֶת שֶׁבַע כְּבָשֹׂת תִּקַּח מִיָּדִי בַּעֲבוּר תִּהְיֶה לִּי לְעֵדָה כִּי חָפַרְתִּי אֶת הַבְּאֵר הַזֹּאת

: " X , - ".

x x x x .

, ויאמר: , , , , . ( ), כי: , . () , - את-שבע: , - , , . , כבשת: , , , . () , תקח מידי: , , ; , , , . -; (, , ), בעבור: , , , , . ( ), hh-- תהיה--לי: , , , -- , . , h לעדה: , , , . ( ), כי: , . (; ), חפרתי: , , , , . , -h h את-הבאר הזאת: , , , , ; , , , .

 

21:31

עַל כֵּן קָרָא לַמָּקוֹם הַהוּא בְּאֵר שָׁבַע כִּי שָׁם נִשְׁבְּעוּ שְׁנֵיהֶם

-, .

xx x.

, - על-כן: , , . ( ; ; ), קרא: , , . , למקום: , , , , . (, ), hh ההוא: , , , . -, באר שבע: , , ; , , . ( ), כי: , . , שם: , . , נשבעו: , , , , . ( ), h שניהם: , , , , .

 

21:32

וַיִּכְרְתוּ בְרִית בִּבְאֵר שָׁבַע וַיָּקָם אֲבִימֶלֶךְ וּפִיכֹל שַׂר צְבָאוֹ וַיָּשֻׁבוּ אֶל אֶרֶץ פְּלִשְׁתִּים

-, X X, .

x x .

, ויכרתו: , , , , , . , ברית: , , , . -, בבאר שבע: , , , ; , , . (; ; ; ), ויקם: , , , . , אבימלך: , , , , , . , ופיכל: , , , , . , -- שר--צבאו: , -- , , , . (), וישבו: , , , , . (, ), -- אל--ארץ: , , , . , פלשתים: , , , , , .

 

21:33

וַיִּטַּע אֶשֶׁל בִּבְאֵר שָׁבַע וַיִּקְרָא שָׁם בְּשֵׁם יְ־הֹוָ־ה אֵל עוֹלָם

-, , .

.

(), ויטע: , , , . , אשל: , , . -, בבאר שבע: , , , ; , , . ( ; ; ) , - ויקרא-שם: , , , , , . ---, --- בשם יהוה: , , ; , , , . (; ), אל עולם: , ; , , , .

 

21:34

וַיָּגָר אַבְרָהָם בְּאֶרֶץ פְּלִשְׁתִּים יָמִים רַבִּים

.

x .

(), ויגר: , , , . , h אברהם: , , , , . (, ), בארץ: , , , . , פלשתים: , , , , , . , ימים: , , , . , רבים: , , , .

 

22:1

וַיְהִי אַחַר הַדְּבָרִים הָאֵלֶּה וְהָאֱ־לֹהִים נִסָּה אֶת אַבְרָהָם וַיֹּאמֶר אֵלָיו אַבְרָהָם וַיֹּאמֶר הִנֵּנִי

X : ; : "!" : " !"

x x x x x .

, h ויהי: , , , . (, ; , ), אחר: , , . (; , ), h הדברים: , , , , , . , hh האלה: , , , . , hh והאלהים: , , , , , , . (), h נסה: , , . () , -h את-אברהם: , - , , , , . , ויאמר: , , , , . , אליו: , , , . , h אברהם: , , , , . , ויאמר: , , , , . , h הנני: , , , .

22:2

וַיֹּאמֶר קַח נָא אֶת בִּנְךָ אֶת יְחִידְךָ אֲשֶׁר אָהַבְתָּ אֶת יִצְחָק וְלֶךְ לְךָ אֶל אֶרֶץ הַמֹּרִיָּה וְהַעֲלֵהוּ שָׁם לְעֹלָה עַל אַחַד הֶהָרִים אֲשֶׁר אֹמַר אֵלֶיך

: ", , , , , - X, , , ".

x x xx x x x x x x x x.

, ויאמר: , , , , . (; ) (), - קח-נא: , , . () , - את-בנך: , , , . () , - את-יחידך: , , , , , . () ; -h אשר-אהבת: , , , , , . , - את-יצחק: , , , , . , - ולך-לך: , , , . (, ), -- אל--ארץ: , -- , , . , hh המריה: , , , , . , hh h והעלהו שם לעלה: , , , , , ; , ; , , , . , על: , . , אחד: , , . , hh ההרים: , , , , . (); אשר: , , . (), אמר: , , . , אליך: , , , .

 

22:3

וַיַּשְׁכֵּם אַבְרָהָם בַּבֹּקֶר וַיַּחֲבֹשׁ אֶת חֲמֹרוֹ וַיִּקַּח אֶת שְׁנֵי נְעָרָיו אִתּוֹ וְאֵת יִצְחָק בְּנוֹ וַיְבַקַּע עֲצֵי עֹלָה וַיָּקָם וַיֵּלֶךְ אֶל הַמָּקוֹם אֲשֶׁר אָמַר לוֹ הָאֱ־לֹהִים

, X X, , , X , .

x x x x x x x x.

, וישכם: , , , , . , h אברהם: , , , , . , בבקר: , , , . , ויחבש: , , , , . () , - את-חמרו: , , , , . (; ), ויקח: , , , . () , - את-שני: , , , . (, ), נעריו: , , , , . , אתו: , , . (), ואת: , , . , יצחק: , , , . , בנו: , , . , ויבקע: , , , , . , עצי: , , . , h עלה: , , . (; , ; ; ; , ), ויקם: , , , . , וילך: , , , . , -h אל-המקום: , - , , , , . () () ; -- אשר-אמר-לו: , , - , , - , . , hh האלהים: , , , , , .

 

22:4

בַּיּוֹם הַשְּׁלִישִׁי וַיִּשָּׂא אַבְרָהָם אֶת עֵינָיו וַיַּרְא אֶת הַמָּקוֹם מֵרָחֹק

.

x x x x.

, ביום: , , , . , h השלישי: , , , , , . , וישא: , , , . , h אברהם: , , , , . () , - את-עיניו: , , , , , . , וירא: , , , . () , ---h את---המקום: , - , , , , . (), מרחק: , , , .

 

22:5

וַיֹּאמֶר אַבְרָהָם אֶל נְעָרָיו שְׁבוּ לָכֶם פֹּה עִם הַחֲמוֹר וַאֲנִי וְהַנַּעַר נֵלְכָה עַד כֹּה וְנִשְׁתַּחֲוֶה וְנָשׁוּבָה אֲלֵיכֶם

: " , , ".

x x xx x x x x.

, ויאמר: , , , , . , h אברהם: , , , , . (, ), - אל-נעריו: , - , , , , . (; , ) , - שבו-לכם: , , , , . (), h פה: , . ( ) , -h עם-החמור: , , , , , . () , ואני: , , , . (), h והנער: , , , , . , -h עד-כה: , , . ( ), h ונשתחוה: , , , , , , . , h ונשובה: , , , , , . , אליכם: , , , , .

h , , . , . , . . . , . , . . , . , , . : . . , . , .

 

22:6

וַיִּקַּח אַבְרָהָם אֶת עֲצֵי הָעֹלָה וַיָּשֶׂם עַל יִצְחָק בְּנוֹ וַיִּקַּח בְּיָדוֹ אֶת הָאֵשׁ וְאֶת הַמַּאֲכֶלֶת וַיֵּלְכוּ שְׁנֵיהֶם יַחְדָּו

, x X, , , .

x x x x x x xx x x.

(; ), ויקח: , , , . , h אברהם: , , , , . () , - את-עצי: , , , . , hh העלה: , , , . (; , ; ), וישם: , , , . , -- על--יצחק: , , , , . , בנו: , , . (; ), ויקח: , , , . , בידו: , , , . () , -h את-האש: , , , . () , --h ואת--המאכלת: , , , , , , , . , וילכו: , , , , . , h שניהם: , , , , . , יחדו: , , , .

 

22:7

וַיֹּאמֶר יִצְחָק אֶל אַבְרָהָם אָבִיו וַיֹּאמֶר אָבִי וַיֹּאמֶר הִנֶּנִּי בְנִי וַיֹּאמֶר הִנֵּה הָאֵשׁ וְהָעֵצִים וְאַיֵּה הַשֶּׂה לְעֹלָה

X , , : " !" : " , "; x: " , ?"

x x x x x x .

, ויאמר: , , , , . , יצחק: , , , . , -h אל-אברהם: , - , , , , . , אביו: , , , . , ויאמר: , , , , . , אבי: , , . , ויאמר: , , , , . , h הנני: , , , . , בני: , , . , ויאמר: , , , , . , hh הנה: , , . , h האש: , , . , h והעצים: , , , , , . , h ואיה: , , , . (), hh השה: , , . , h לעלה: , , , .

 

22:8

וַיֹּאמֶר אַבְרָהָם אֱ־לֹהִים יִרְאֶה לּוֹ הַשֶּׂה לְעֹלָה בְּנִי וַיֵּלְכוּ שְׁנֵיהֶם יַחְדָּו

: " , ", .

x x x x.

, ויאמר: , , , , . , h אברהם: , , , , . , h אלהים: , , , , . (; ; ) ( ; - ), h-- יראה--לו: , , , , . (), hh השה: , , . , h לעלה: , , , . , בני: , , . , וילכו: , , , , . , h שניהם: , , , , . , יחדו: , , , .

 

22:9

וַיָּבֹאוּ אֶל הַמָּקוֹם אֲשֶׁר אָמַר לוֹ הָאֱ־לֹהִים וַיִּבֶן שָׁם אַבְרָהָם אֶת הַמִּזְבֵּחַ וַיַּעֲרֹךְ אֶת הָעֵצִים וַיַּעֲקֹד אֶת יִצְחָק בְּנוֹ וַיָּשֶׂם אֹתוֹ עַל הַמִּזְבֵּחַ מִמַּעַל לָעֵצִים

, , , X, , X .

x x x xx x x x xx .

(; ; ), ויבאו: , , , , . , -h אל-המקום: , - , , , , . (); אשר: , , . () ; - אמר-לו: , , - , . , hh האלהים: , , , , , . , ויבן: , , , . , שם: , . , h אברהם: , , , , . , -h את-המזבח: , , , , , . (; ; ; ), ויערך: , , , , . , -h את-העצים: , , , , , . , ויעקד: , , , , . , --- את---יצחק: , --- , , , . , בנו: , , . (, ; ), וישם: , , , . , אתו: , , . () , -h על-המזבח: , , , , , . (, ), ממעל: , , , . , לעצים: , , , , .

 

22:10

וַיִּשְׁלַח אַבְרָהָם אֶת יָדוֹ וַיִּקַּח אֶת הַמַּאֲכֶלֶת לִשְׁחֹט אֶת בְּנוֹ

, , .

x x x xx x .

(; , ), וישלח: , , , , . , h אברהם: , , , , . , - את-ידו: , , , . (; ), ויקח: , , , . , --h את--המאכלת: , , , , , , . ( ; , ), לשחט: , , , . , - את-בנו: , , , .

 

22:11

וַיִּקְרָא אֵלָיו מַלְאַךְ יְ־הֹוָ־ה מִן הַשָּׁמַיִם וַיֹּאמֶר אַבְרָהָם אַבְרָהָם וַיֹּאמֶר הִנֵּנִי

, : "! !" : " !"

x x x x .

(), ויקרא: , , , , . , אליו: , , , . (), מלאך: , , , . --- יהוה: , , , . (; -, ) , -h מן-השמים: , , , , , . , ויאמר: , , , , . , h אברהם: , , , , . , h אברהם: , , , , . , ויאמר: , , , , . , h הנני: , , , .

 

22:12

וַיֹּאמֶר אַל תִּשְׁלַח יָדְךָ אֶל הַנַּעַר וְאַל תַּעַשׂ לוֹ מְאוּמָה כִּי עַתָּה יָדַעְתִּי כִּי יְרֵא אֱ־לֹהִים אַתָּה וְלֹא חָשַׂכְתָּ אֶת בִּנְךָ אֶת יְחִידְךָ מִמֶּנִּי

: " ! , ".

x x xx x xx .

, ויאמר: , , , , . () (; , ), - אל-תשלח: , - , , , . , ידך: , , . (), -h אל-הנער: , - , , , . () , -- ואל--תעש: , , , , . ( - ), לו: , . , h מאומה: , , , , . ( ), כי: , . ( ), h עתה: , , . () , ידעתי: , , , , . ( ; , ) ( ), -- כי--ירא: , , , . , h אלהים: , , , , . , h אתה: , , . , ולא: , , . (, ), חשכת: , , , . , - את-בנך: , , , . , - את-יחידך: , , , , , . ( ), ממני: , , , .

 

, h: , , : , . : , . , , , .

, : ? : , , . .

, . . , ה . , , : , ? ? , , .

, h . : , , , . , , . . , . , . , , , , . , , , . , , . . : , , . , , . , . : , , . , , , , , , .

- . , . ? , . , h, . , . , . , . , . , . , . , , , . h , .

, , ? , , , ? . . , , . , , h, , .

h . . , , . , , , , ? h ? . , . . .

, .

h , . . , , .

, , . , h. . , -, , . . , . , , .

. , . . , , . . . h . . , . , , . , , . . .

. , , . : , ? . . , . . ? . ? . . .

. , , , , . , , . , : , ?

, , , . . , , . , . , , . , , , . , , . ? . . h. . - h, . .

, , , h , .

. .

, , , . , . , . . .

, h , . : , ? . . -.

. . .

 

22:13

וַיִּשָּׂא אַבְרָהָם אֶת עֵינָיו וַיַּרְא וְהִנֵּה אַיִל אַחַר נֶאֱחַז בַּסְּבַךְ בְּקַרְנָיו וַיֵּלֶךְ אַבְרָהָם וַיִּקַּח אֶת הָאַיִל וַיַּעֲלֵהוּ לְעֹלָה תַּחַת בְּנו

, : , , X ; , , .

x x x x x x x x x x .

, וישא: , , , . , h אברהם: , , , , . () , --- את---עיניו: , --- , , , , . , וירא: , , , . , hh- והנה-איל: , , , , , . (, ; , ), אחר: , , . (), נאחז: , , , . ( ), בסבך: , , , . , בקרניו: , , , , , . , וילך: , , , . , h אברהם: , , , , . (; ), ויקח: , , , . , --h את--האיל: , -- , , , . (), h ויעלהו: , , , , , . , h לעלה: , , , . (; ), תחת: , , . , בנו: , , .

, . . .

h . , , . , . . , , . , , , . . .

 

22:14

וַיִּקְרָא אַבְרָהָם שֵׁם הַמָּקוֹם הַהוּא יְ־הֹוָ־ה יִרְאֶה אֲשֶׁר יֵאָמֵר הַיּוֹם בְּהַר יְ־הֹוָ־ה יֵרָאֶה

" ". : " ".

x x xx x x .

( ; ; ), ויקרא: , , , , . , h אברהם: , , , , . , --h שם--המקום: , -- , , , , . (, ), hh ההוא: , , , . ---, --- יהוה: , , , . (; ; ), h יראה: , , , . (); אשר: , , . (), יאמר: , , , . , h היום: , , , . , h בהר: , , . --- יהוה: , , , . (), h יראה: , , , .

22:15

וַיִּקְרָא מַלְאַךְ יְ־הֹוָ־ה אֶל אַבְרָהָם שֵׁנִית מִן הַשָּׁמָיִם

,

x x x.

( ; ; ), ויקרא: , , , , . (), מלאך: , , , . --- יהוה: , , , . , -h אל-אברהם: , - , , , , . , , שנית: , , , . (; -, ) , -h מן-השמים: , , , , , .

 

22:16

וַיֹּאמֶר בִּי נִשְׁבַּעְתִּי נְאֻם יְ־הֹוָ־ה כִּי יַעַן אֲשֶׁר עָשִׂיתָ אֶת הַדָּבָר הַזֶּה וְלֹא חָשַׂכְתָּ אֶת בִּנְךָ אֶת יְחִידֶךָ

: " , - , - , ,

xx x xx.

, ויאמר: , , , , . ( ), בי: , . , נשבעתי: , , , , , . ( , ) ---, ---- נאם-יהוה: , , , , , . ( ; , ), כי: , . - ( ), יען אשר: , , ; , , . (, ), עשית: , , , . , -h hh הזה את-הדבר: , , , , ; , , . (), ולא: , , . (, ), חשכת: , , , . , - את-בנך: , , , . , - את-יחידך: , , , , , .

 

 

 

22:17

כִּי בָרֵךְ אֲבָרֶכְךָ וְהַרְבָּה אַרְבֶּה אֶת זַרְעֲךָ כְּכוֹכְבֵי הַשָּׁמַיִם וְכַחוֹל אֲשֶׁר עַל שְׂפַת הַיָּם וְיִרַשׁ זַרְעֲךָ אֵת שַׁעַר אֹיְבָיו

: , , X;

x xx x xx x xx x x .

( ; , ) , - כי-ברך: , , , . , אברכך: , , , , . (, , ), hh והרבה: , , , , . (, , ), h ארבה: , , , . () , - את-זרעך: , , , , . ( , ), h השהים ככוכבי: , , , , , ; , , , , . , , , - h וכחול אשר על-שפת הים: , , , , ; , , ; , , , ; , , . (), וירש: , , , . , זרעך: , , , . (), את: , . (), שער: , , . , איביו: , , , , .

 

22:18

וְהִתְבָּרֲכוּ בְזַרְעֲךָ כֹּל גּוֹיֵי הָאָרֶץ עֵקֶב אֲשֶׁר שָׁמַעְתָּ בְּקֹלִי

- , !"

x x x .

, h והתברכו: , , , , , , . , בזרעך: , , , , . (; ; ), כל: , . , גויי: , , , . (, ), h הארץ: , , , . - (), עקב: , , . ( ), אשר: , , . , שמעת בקלי: , , , ; , , , .

 

22:19

וַיָּשָׁב אַבְרָהָם אֶל נְעָרָיו וַיָּקֻמוּ וַיֵּלְכוּ יַחְדָּו אֶל בְּאֵר שָׁבַע וַיֵּשֶׁב אַבְרָהָם בִּבְאֵר שָׁבַע

, , -, -.

x x x x .

, וישב: , , , . , h אברהם: , , , , . (, ), -- אל--נעריו: , -- , , , , . (; , ; ), ויקמו: , , , , . (), וילכו: , , , , . , יחדו: , , , . -, - אל-באר שבע: , - , , ; , , . (), וישב: , , , . , h אברהם: , , , , . -, בבאר שבע: , , , ; , , .

 

22:20

וַיְהִי אַחֲרֵי הַדְּבָרִים הָאֵלֶּה וַיֻּגַּד לְאַבְרָהָם לֵאמֹר הִנֵּה יָלְדָה מִלְכָּה גַם הִוא בָּנִים לְנָחוֹר אָחִיך

x X : : ", - X, :

x x x x x xx.

, h ויהי: , , , . (, ), אחרי: , , , . , h hh האלה הדברים: , , , , , ; , , , . , ויגד: , , , . , h לאברהם: , , , , , . (), לאמר: , , , . , hh הנה: , , . (), h ילדה: , , , . , h מלכה: , , , . , -h גם-הוא: , , , . , בנים: , , , . , לנחור: , , , , . , אחיך: , , , .

 

22:21

אֶת עוּץ בְּכֹרוֹ וְאֶת בּוּז אָחִיו וְאֶת קְמוּאֵל אֲבִי אֲרָם

, , , , , ,

x x .

() , - את-עוץ: , , , . ( ), בכרו: , , , . () , - ואת-בוז: , , , , . , אחיו: , , , . () , - ואת-קמואל: , , , , , , . (, ), אבי: , , . , ארם: , , .

 

22:22

וְאֶת כֶּשֶׂד וְאֶת חֲזוֹ וְאֶת פִּלְדָּשׁ וְאֶת יִדְלָף וְאֵת בְּתוּאֵל

, X, , , ;

.

() , - ואת-כשד: , , , , . () , - ואת-חזו: , , , , . () , - ואת-פלדש: , , , , , . () , - ואת-ידלף: , , , , , . () , ואת בתואל: , , , , , , .

 

22:23

וּבְתוּאֵל יָלַד אֶת רִבְקָה שְׁמֹנָה אֵלֶּה יָלְדָה מִלְכָּה לְנָחוֹר אֲחִי אַבְרָהָם

- X X X, .

x x x.

, ובתואל: , , , , , . (), ילד: , , . , -h את-רבקה: , , , , . , h שמנה: , , , . , h אלה: , , . (), h ילדה: , , , . , h מלכה: , , , . , לנחור: , , , , . , אחי: , , . , h אברהם: , , , , .

 

22:24

וּפִילַגְשׁוֹ וּשְׁמָהּ רְאוּמָה וַתֵּלֶד גַּם הִוא אֶת טֶבַח וְאֶת גַּחַם וְאֶת תַּחַשׁ וְאֶת מַעֲכָה

, - X, X, X X"

-x x x x x .

(), ופילגשו: , , , , , , . 帻, h ושמה: , , , . , h ראומה: , , , , . (), ותלד: , , , . , -h גם-הוא: , , , . () , - את-טבח: , , , (, - ). () , - ואת-גחם: , , , , . () , - ואת-תחש: , , , , ( .; - ). () , -h ואת-מעכה: , , - , , , (, ).